SYM; Devrimci Tutsaklarla Dayanışmayı Yükseltelim!

Sosyalist Gençlik Hareketi (SYM)’nin devrimci tutsaklar ile dayanışmak ve onlar ile iletişim kanallarının yoğunlaştırılması maksadıyla başlatmış olduğu mektup kampanyası sonuçlandırıldı.

Hapishaneler tarih boyunca ezen sınıfların devrimci güçlere karşı baskı aracı olagelmiştir. Komünist ve devrimci güçler yıllar boyunca hapishanelerde de bir devrimci gelenek yaratarak direniş kültürü geliştirmiştir. Türkiye Devrimci Hareketi’de hapishanelerde yoğun direnişlerle bir direnişi örgütlemiş ve 19 Aralık 2000’de ise faşist devlet ordusuyla hapishanelerde devrimci ve komünist güçlerin yürüttüğü direnişi kırmak amacıyla bir katliama girişmiştir.

19 Aralık Hapishaneler Katliamı’nın da yıldönümüne denk gelen devrimci tutsaklar ile dayanışmak amacıyla örgütlenen mektup kampanyası bu yanıyla önemlidir. Günün devrimci görevi; devrimci tutsaklar üzerinde hakim sınıfların yürüttüğü baskıyı kırmayı ve devrimci dayanışma kültürünü yaşamın her alanında hakim kılmayı gerektirmektedir.

Dayanışma ve mücadeleyi sadece bugün ile sınırlandırmamak, kampanyalarla daraltmamak ve büyüterek geliştirmek bir bütün devrimci hareketin sorumluluğu güncelliğini ise koruyacaktır.