SYM; Emeğimize ve Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin 1 Mayısta Alanlara!

1 Mayıs 1886’da Chicago’lu işçilerin 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakmalarının ve tarihte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün temellerini atmalarının üstünden 135 yıl geçti. 135 yıldır kapitalizmin işçi sınıfı ve ezilenler üzerinde saldırıları devam ederken, ezilenlerin sokakları zapt etmesi ve mücadeleyi büyütmesi de devam etti.

Bu saldırılar Avrupa’da da devam etmektedir. Covid-19’u da bahane eden egemenler ezilen yığınların karşısına yeni emek gasplarıyla çıkmaktadır. Bu süreçte sağlık politikaları tamamen aşı pazarını kapma üzerine olan egemenler, birçok ülkede yetersiz önlemlerden kaynaklı milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır. Kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda dünyanın pek çok ülkesinde doğa talanına imza atan Avrupalı sermaye sahipleri, Avrupa’da da doğayı katletmeye devam ediyor. Kadınların yüzyıllardır mücadelesini verdiği eşit işe eşit ücret talebi, bugün hala Avrupa’nın bazı ülkelerinde karşılanmış değildir. Mülteci ve göçmen politikaları ise demokrasi ve insan hakları maskelerinin altında kapitalizmin en vahşi yüzünün olduğunu göstermektedir.

Irkçı politikalarıyla Avrupa’nın batısına ulaşmayı başarmış mülteciler her geçen gün yeni saldırı konseptleriyle karşı karşıya kalırken, yolda olanlar ise şiddet, işkence, gasp ve ölüm gibi insanlık dışı durumlarla karşılaşıyorlar.

Gençler de bu saldırılardan bağımsız ele alınamaz. Avrupa’nın gençlik politikası ise tamamiyle kendi sömürü sisteminin yeniden tesis ve dizayn edilmesi üzerinedir. Bu anlamda gençler daha çok erken yaşlarda sistemin çarklarıyla tanışıp adeta bir makine gibi işlemeye başlıyorlar. Meslek eğitimi adı altında çok erken yaşlarda emek sömürüsüne maruz bırakılan gençler, bu stresli yaşamı uyuşturucu, intihar vb. durumlarla çözebileceklerini düşünüyorlar.

Halklarımız ve gençler, çözümsüz değilsiniz; çözüm sosyalizmde, yeni dünya mücadelesindedir ! Kapitalizmin bu vahşi saldırılarına karşı; 150. yılında Paris komünlerinden, sarı yeleklilere, Roza’lardan, Las Tesis eylemlerine, 68 gençlik hareketinden Boğaziçi eylemlerine, İbrahim’lerden, Şahin’lere mücadele devam ediyor !

1 Mayıs kızıldır, mücadeleyi büyütmenin ve ilerletmenin adıdır. Bu anlamda bütün gençleri mücadele ruhuyla 1 Mayıs’ta SYM saflarında alanlara çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan !

Socialist Youth Movement