SYM; Kadın düşmanı politikalarına karşı sosyalist bir yaşamı inşa ediyoruz !

Kadınların kurtuluş mücadelesinde:  Son bir kaç yıl özellikle sosyal medya aracılığıyla kadın hakları hareketi göz önünde bulunmaktadır.

Feminizm birden popülerleşmesi; markaların reklamları için bir araç olarak kullanılmasından kaçamadı.

Bunun yanında, Feminist düşünceye görünürde çok önemli bazı konseptler eklendi

Taciz ve tecavüze maruz kalan kadınların konuşabilmesinin önemliliği bu tür durumlarda utancın yanlış tarafta yaşandığı bilinci geldi. Çünkü gariptir ki bu tür olayları yaşayan kadınlar utanır, hatta çoğu zaman hatayı kendinde arardı:

Kız kardeşliğin önemi eklendi,

Özel hayatın politikleşmesi ile: mücadele sadece sokakta değil evimizde de anlayışları olgunlaştı.

Olaya bu şekilde bakılınca, kadınların özgürleşme yolunda sağlam adımlarla ilerlediğini düşünüyoruz. Ne yazık ki, yine bu arayışın içinde yaşananlar bize backlash olayını karşımıza çıkarıyor.

Backlash (ters tepki): feminist gazeteci ve yazar Susan Faludi tarafından, 1991 yılında, aynı isimde kitapta yazdığı bir teori. Toplumda feminizm sayesinde bir ilerleme görüldüğünde, karşılık olarak kadın haklarında yaşanan bir gerileme.

Seks işçisi olmam şiddetine bahane değil!

Mücadele sadece sokakta değil evimizde de!

Son yıllarda yaşanılan ters tepkilerin bazı örnekleri :

–          Polonya’da kürtajın yasaklanması girişimi

–          Amerika da Ruth Bader in ölümünden sonra, yerine, feminist düşünceye ve kürtaja karşıt olmasıyla tanınan Amy Coney Barret in gelmesi

–          Kadın cinayetlerinin sayısı:

Geçen sene türkiyede 440 olması,

Fransa’da bu sayı %21 artarak 146 ulaşması

–          Suudi Arabistan’da, feminizm, homoseksüellik ve ateizmin terörizm olarak yasalara girmesi.

–          Avrupalı devletlerin, kadınların mücadelesini sistemlerine veya doğru bildikleri değerlere karşı risk olarak görmesi.

İşte bunlar kadın haklarının ilerlerken tıkandığı bazı noktalar. Özellikle son örnek yaşadığımız toplumlarda bizi en yakından ilgilendirenlerden bir tanesi.

Çünkü, şiddete karşı duruşumumuzda; şiddetin diğer boyutunu göz ardı ediyoruz.

Kadınlar bu gün hala yaşadıkları tacizden, şiddetten bahsederken, ona inanmaktan kaçınan bir düşünceyle karşılaşıyor.

Bir erkeğe cinsiyetçi davranışta bulu nd uğ unu belirtince, sanki küfür etmiş gibi azar yiyor.

Erkekler özel hayatlarında, eşit ve adil olduklarına inanırken, bir yandan da kadının ve erkeğin yerinin, sözde rollerinin ayrı ve farklı olması gerektiğini savunuyor.

Hepimiz kız kardeşiz derken bile hala başka kadınlarla kıyaslanıyor,bedeni ve davranışları hakkında bir çok yargıya maruz bırakılıyor.

Kadına verilmek istenen özgürlük her daim “ahlak değerleri” “etik” süzgecinden geçirilip sonra bir sadakaymış gibi sunuluyor.

Hepimiz şiddete karşıyız ama günlük hayatımızda kadınların; her alanda yaşadıkları şiddetin ne kadar farkındayız?

ŞİDDETİNİZ İLE BARIŞMAYACAĞIZ !

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü insanlık tarihi boyunca doğa ile uyum içerisinde yaşayan,varlığını toplumsallaştırarak yaşamı inşa eden kadın; erkek egemen sistemlerin hedefi haline gelmiş, bilinçlenip örgütlenmesi engellenmek istenmiştir. Çünkü kadınların, baskılandığı köleleştirildiği; kültürel değerlerin yozlaştırıldığı bir durumda, iktidar sahiplerinin tüm toplumsal değerleri asimile ederek sömürmesi kaçınılmaz olmuştur.

Tam da bu nedenle ; kadının gerçek doğasına dönüşünden yola çıkarak “KADIN, KOMÜNALLEŞTİKÇE TOPLUM ÖZGÜRLEŞİR”

Kadınların ataerkil sisteme karşı savaşımı toplumsallaştırılması, sosyalist yaşamın inşasına ve komünist yaşamın geliştirilmesinde önemli bir konumda durmaktadır.

Kolektif mücadelenin; yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde yayılması için, politikalar geliştirerek sosyalist yaşamı inşa etmek üzerine örgütlülüğümüzü güçlendirmeliyiz.

Yaşasın kadınların kurtuluşu, yaşasın insanların kurtuluşu, o Özgür Altınçağ mücadelemiz!

Bu temelde;

*          Kadın düşmanı politikalara biat etmiyoruz !

*          Kimliğimize, yaşamımıza, haklarımıza ve irademize sahip çıkarak mücadelemizi büyütüyoruz !

*          Kadın düşmanı politikalarına karşı sosyalist bir yaşamı inşa ediyoruz !

*          Jin, Jiyan, Azadi !

*          Biji Berxwedana Jinen şoreşker u sosyalist !

*          Kadın, Yaşam, Özgürlük !

*          Yaşasın devrimci ve sosyalist kadın direnişi !

Sosyalist Gençlik Hareketi (SYM)