Taksim‘den Türkiye’ye yayılan direnişi selamlıyoruz!

Almanya (8 Haziran 2013) AKP iktidarının işçilere, emekçilere, gençlere, Kürt halkına, başta Aleviler olmak üzere farklı inanç mensuplarına, kısacası kendisi gibi düşünmeyen ve kendisine boyun eğmeyen toplumun her kesimine yönelik saldırılarına karşı, Taksimde baslayan direniş Türkiye nin dört bir yanına yayıldı. AKP, Toplum üzerinde estirdiği faşist zulmünü, kitlesel tutuklamalarını, öğrencilerin, gazetecilerin, aydınların, hukukçuların hapislere doldurulmasını, doğayı, yaşam alanlarını tahrip ederek, kentsel dönüşüm saldırılarıyla yoksulların evlerini başlarına yıkarak sürdürmektedir. Yeni yapılacak köprüye tarihte alevileri katletmesi ile tanınan‘’Yavuz Sultan Selim’’ adını vererek Alevilere hakaretini sürdürmekte, kendisini protesto eden yüzbinleri, milyonları çapulcu olarak niteleyerek aşağılamaktadır.

Taksim Gezi Parkının yok edilerek yerine Alis Veris Merkezleri yapılmasına karşı gelen kitleye yönelik 31 Mayıs’ta estirdiği faşist terör bardağı taşıran son damla oldu. İstanbul’da AKP zulmüne gaz bombalarına, tazyikli suyuna, plastik mermisine, copuna karşı devrimciler, ilericiler, demokratlar, çevreciler ve AKP’nin zülmüne karşı isyan eden kitleler omuz omuza bedeller ödeyerek direnişi büyütmektedirler.

Taksim’de zulme karşı yakılan direniş ateşi Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. Her yeri Taksim’e, her yeri direniş alanına çevirdi. Polisin saldırısı ise pervasızca sürüyor. Şimdiye kadar en az iki gösterici katledildi, onlarcası ağır olmak üzere binlerce insan gözaltına alındı.

Avrupa’da yaşayan göçmen işçi ve emekçilerin örgütlendiği demokratik kitle örgütleri olarak, AKP iktidarının toplantı ve gösteri meşru hakkını kullanan kitlelere yönelik estirdiği polis terörünü şiddetle kınıyoruz ve son bulmasını istiyoruz.

Taksim’den Türkiye’nin dört bir yanına ve Kürdistan’a yayılan meşru direnişi selamlıyoruz. Greve çıkarak halkın direnişini sahiplenen işçi sınıfını selamlıyoruz.

Bizler, Avrupa’da faaliyet yürüten demokratik kitle örgütleri olarak, Taksim’den Türkiye’ye ‘’Her Yer Taksim, Her Yer Direniş’’ sloganıyla yayılan direnişi ve taleplerini sahiplendiğimizi belirtiyoruz. Avrupa’da yaşayan göçmen işçi ve emekçileri sokağa çıkarak bu direnişle dayanışmayı büyütmeye, ırkçılığa, şovenizme ve faşizme karşı halkların kardeşliğini büyütmeye çağırıyoruz.

Avrupa işçi ve emekçilerini, Türkiye’de AKP zulmüne karşı demokratik hak ve özgürlükler için yürütülen bu mücadeleyle enternasyonal dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

AABF, ADHF, Almanya ve Orta Avrupa Asuri Federasyonu, ATİK , AVEG-KON, Avrupa Baris Meclisi, Avrupa Sürgünler Platformu, Devrimci Proletarya (Yaşanacak Dünya), DIDF, Ezidi Dernekleri Federasyonu, Kurdistan Halkevleri (Mala Gele Kurdistan e.V.), Özgürlük ve Dayanişma Almanya, TÜDAY, YEK-KOM