Tarihin Sessizliğine Işık Tutan Kadınlara, ADKH 10.Yıl Etkinliğinde Buluşalım

” Uzun bir sessizlikten geliyoruz.”

ADKH (23-01-2017) Ortaçağ karanlığından, feodal beyler ve ağaların köle çiftliklerinden, modern köleliğin fabrika yollarından geliyoruz Her coğrafyada farklı isimlerden diktatörlerin faşizmine, işgaline, zulmüne direnerek geliyoruz. 21.yüzyılda Doğunun ortasında köle pazarlarına direnerek, “modern batının” emek sömürüsüne karşı mücadeleden geliyoruz.

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da yaratılan korku imparatorluğuna karşı; karanlığı aydınlatan “politik savaşın” orta yerinden geliyoruz.

Kapitalizmin üzerinde bir hayalet gibi dolaşan Ekim devriminden geliyoruz…

Kollantai’nin, Roza’nın, Clara’nın mücadele deneyimiyle devrimin rengi olmaya devam edeceğiz…

Onuncu yılımızda patriarkal sisteme karşı mücadelemizi bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm mücadeleci kadınları 18 Mart 2017 tarihinde Frankfurt’ta yapacağımız etkinliğimize davet ediyoruz.

Yaşasın Kadınların Birleşik Mücadelesi!

AVRUPA DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ