Tek Tip Elbisenizi Giymeyecegiz! Efrin İşgaline Karşı Hep Birlikte Mücadeleye!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) olarak; Faşist Türk devletinin, hapishanelerdeki devrimci tutsaklara saldırılarını, Efrin işgal girişimini ve katliamına karşı durmak, süreci kavrayıp-kavratmak için, Avrupa’da Frankfurt, Lüdwigsburg, Paris, Mulhaus, Basel, Viyana, İnnsburk ve Sigen’de düzenledigimiz panellere, bütün devrimci-demokratları ve halkımızı katılmaya davet ediyoruz.

ADHK (30-01-2018) Faşist Türk devleti halklar üzerinde zulüm ve baskılarını gün geçtikçe artırmaktadır. Son çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Hitler faşizmini aratmayacak uygulamalarla demokrasi hak ve özgürlüklerden yana olan aydın sanatçı ve muhalif kimliğe sahip kim varsa top yekûn tutuklama ve imha etme politikası ile halkları sindirmeye çalışmaktadır.

Her gün medyada çıkan ve tanık olduğumuz hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet had safhaya çıkmış, bunu kitlelerden gizleyip ört bas etmeye çalıştıkça zulmünü artırmayı yeğlemiştir. Bu nedenle kinle ezilenlere, muhaliflere saldırmakta savaş naraları ile ırkçılığın kara kucağına sığınarak bir nebzede olsa rahatlamaya çalışmaktadır.

Halkın seçtiği vekiller ve belediye başkanları senelerce cezaya çarpıtılmıştır, belediyelere atanan kayyumlarla halkın seçim iradesi gasp edilmiştir.

Bu süreçte toplumun en diri devrimci ve demokrat dinamiklerini teslim alma ve imha etme saldırganlığını derinleşmiştir. IHA-SIHA’larla savaş kurallarını hiçe sayarak resmi olarak yargısız infaz teşebbüsüyle kırsal alanlar dağlar bombalanıp, gerillalara karşı yoğun bir saldırganlık içerisine girerken sivil köylüleri de hedef almaktan çekinmemiştir.

Toplumun değişik kesimlerinden, işçiler, köylüler, öğrenciler, çiftçiler, memurlar, küçük esnaflar v.b süren ekonomik ve siyasi baskıdan bunalmış deyim yerindeyse korkutma sindirme ‘’kaderine razı etme’ anlayışıyla coğrafyayı acık hapishaneye çevirmiştir. Kuzey Kürdistan’da kentler mahalleler, ağır teknik silahlar kullanılarak yakılmış, yıkılmış, halkıda sürgün ve soy kırıma maruz bırakmıştır.

Türk devleti onbinlerce özel eğitilmiş askeri komando ve IŞİD çeteleriyle Batı Kürdistan Efrin’e saldırmış, en teknik silahlarla hava ve karada Efrin’i bombalayarak, sivil halkı katletmektedir. Kürt ulusal hareketin direnişi karşısında kayıp veren Türk devleti kayıplarını gizlemiştir.

Alevilerin evleri işyerleri faşist güruhlarca işaretlenmiş inançlar üzerinde yeni katliam senaryoları planlayarak en uygun zamanı kollamaktadır. Basında da yer aldığı gibi özel savaş birlikleri oluşturulmuş ve bu faşist halk düşmanı güçlere silahlı eğitim kampları açılarak sivil katliamının önü açılmak istenmiştir. Keza bu süreçte yine; Devletin baskı ve işkencelerine en fazla maruz kalan alanlardan biri de Hapishanelerdir. Son dönemde AKP faşist iktidar tarafında çıkarılan 696 KHK ile hapishanelerde baskı ve işkence sistemleşmiştir. Tek Tip Elbise saldırı ve işkencesi resmileştirilmiştir. Hapishanelerde tecrit, izolasyon, fiziki işkence v.b baskılar artarak devam ediyor. Aileleriyle görüşmeler engellenmekte, mektuplara el konulmakta, Avukatlarla kamaralar altında görüşme sağlanmakta, hasta olan politik tutsaklar tedavi için doktorlara götürülmemekte, ilaç ve sağlık malzemesi verilmemektedir. Buna direnen tutsakları ise, hücrelere atılıp keyfi muameleye tabi tutularak sürgünlere maruz kalmaktadır.

12 Eylül sonrası farklı mücadele biçimleriyle ve dışardaki devrimci dirençle, tek tip elbise giyme geri püskürtülmüş bu mücadele sürecinde onlarca devrimci bedenini ölüme yatırmıştı. AKP iktidarının resmileştirdiği tek tip elbiseye karşı hapishanelerdeki devrimci sosyalist ve yurtsever tutsaklar tek tip elbiseyi çöpe atacağız açıklamalarıyla, AKP iktidarına meydan okudular/okuyorlar. Dolaysıyla önümüzdeki süreç zor ve keskin mücadeleyle dolu bir süreç olacaktır. Cezaevlerinde politik tutsakları teslim alarak onların üzerinden toplumun dinamik kesimini pasifize ederek iktidarı sağlamlaştırma girişimleri boş bir rüya olmaktan öteye geçemeyecektir.

Avrupa’da yaşayan devrimci demokrat ve yurtseverlerin, AKP iktidarının faşist baskılarına karşı mücadele etmek, gelecek süreçte hapishanelerde süren baskıların ve boyutunu bu günde tartışarak cezaevlerindeki politik tutsakların mücadelesini desteklemek, Türk eğemen sınfların Efrin’e saldırısına karşı mucadele ederek, Kürt ulusal hareketin yanında siper yoldaşlığıyla yer alarak, AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU (ADHK) olarak, Süreci daha iyi kavrayıp kavratmak için Avrupa’da, Frankfurt, Lüdwigsburg, Paris, Mulhaus, Basel, Viyana, İnnsburk, Sigen’de paneller düzenliyoruz. Düzenlediğimiz Panellere tüm dostlarımızı, siper yoldaşlarımızı katılmaya davet ediyoruz.

Tek Tip Elbisenizi Giymeyecegiz!

Efrin İşgaline karşı Hep Birlikte Mücadeleye!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)