Tirol Hayır Platformu Halk Toplantısı Düzenledi

Tirol Hayır Platformunun 12 Mart da düzenlediği halk toplantısını DİDF temsilcisinin moderatörlüğünde ADHK dönem sözcüsü ile AABF temsilcileri konuşmacı olarak katıldılar

Tirol (14-03-2017) ADHK dönem sözcüsü, emperyalist krizin baş gösterdiği 2008 den günümüze olan sürecin bir değerlendirmesini yaparak, referandumu bu gelişmelerden ayrı olarak ele almanın mümkün olmadığını belirtti. Hiç bir burjuva anayasasının halklarımız için nihai kurtuluş olamıyacağını, ancak faşist tek adam diktatörlüğüne geçit vermemek gerektiği, bunun getiri ve götürüleri üzerinde durdu. Hazırlanan anayasa metininin hazırlanışında toplumun hiç bir kesiminin düşüncelerinin alınmadığını, oysa anayasalar esasda uzlaşı araçları olması gerektiği gibi konular üzerinde düşüncelerini belirtirken, AABF temsilcisi daha çok Alevi toplumu açısından bu anayasanın ne ifade ettiğini, neden HAYIR denilmesi getektiği konuları üzerinde yoğunlaştı.

Son olarak Tirol da yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı  ve toplantı bitirildi.