TTIB ve CETA’ya karşı Köln’de onbinlerce kişi alanlara çıktı

1TTIB (Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) ve CETA (AB – Kanada Serbest Ticaret Antlaşması)’ya karşı, 17 Eylül’de Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilen miting ve yürüyüşte onbinlerce kişi sokağa çıktı

Köln (18-09-2016 ) Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğinin işçi ve emekçilere ve dünya halklarına karşı yeni saldırı konseptlerinden olan TTIB (Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) ve CETA (AB – Kanada Serbest Ticaret Antlaşması)’ya karşı tepkilerini göstermek ve sözkonusu ortaklık ve antlaşmaları durdurmak amacıyla 17 Eylül Cumartesi günü, Almanya’nın 7 merkezinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen protesto eylemlerinden biri de, yaklaşık 55.0000 kişinin katıldığı bir miting ve yürüyüşle Köln’de gerçekleştirildi.

MLPD, Ver-Di, Die Linke, Greenpeace, Rote Aktion, Kommunistischer Aufbau,  Revolutionärer Jugendbund gibi sol, sosyalist, anti-kapitalist, demokrat parti ve kurumlar ile ekoloji hareketleri gibi birçok farklı kesimlerden katılımın olduğu protesto eylemlerine, Almanya merkezli yaptığı bir açıklamayla katılım çağrısı yapan Almanya Demokratik Haklar Federasyonu-ADHF  ise, “TTIB ve CETA’ya Son-Kapitalizm Öldürüyor” pankartıyla katılırken, ATİF, AGİF, BİR-KAR, SYM, YDG, ADKH, Joung Struggle gibi Türkiye-Kuzey Kürdistan kökenli sol-sosyalist kurumlar da geniş katılım gösterdi.

Saat 12:00’de toplanma alanı olan Deutzer Werft alanında başlayan mitingde, çeşitli partiler ve kurumlar tarafından, tamamen daha fazla kâr odaklı olan TTIB ve CETA’nın işçiler, emekçiler ve ezilenler için ne anlama geldiğine, işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarını gerileteceğine, bu gibi çokuluslu ortaklıkların insan emeğinin sömürüsündeki boyutlarının yanında, doğa açısından da ne tür sonuçlar doğuracağına dair konuşmalar yapılırken, böylesi örgütlü eylemlerle, sonuçlandırılması planlanan antlaşmaların durdurulabilmesi için mücadelede ısrar çağrıları yapıldı. Mitingin ardından Deutz Köprüsü’nden şehir merkezine doğru yürüyüşe geçilerek, şehir içerisinde iki saat boyunca gerçekleştirilen yürüyüşün ardından saat 16:00’da yeniden başangıç alanına dönülerek kapanış mitingi gerçekleştirildi. Miting ve yürüyüş boyunca kapitalizm karşıtı sloganlar atılarak konuşmalar yapılırken, konuya dair bilgilendirici ve etkileyici görseller ve etkinlikler de dikkat çekti.

Aynı gün Frankfurt, Berlin, Hamburg, Leipzig, München ve Stuttgart şehirlerinde de yapılan eylemlere Almanya genelinde toplam yaklaşık  320.000 eylemcinin katıldığı belirtildi.

AB’nin ABD ve Kanada ile en geç yıl sonuna kadar imzalamayı planladığı ve tekellere muazzam kâr ve talan olanakları sunan bu işbirliği antlaşmaları, işçi ve emekçiler için ise daha fazla baskı, sömürü, yoksullaşma ve sosyal yıkımın dayatılmasıyla, mücadelelerle kazanılmış haklarının geriletilmesi anlamına gelmekte.

2341