Üç gün süren Politik Kadın Konferansı, ortak mücadele çağrısında bulundu

Beş yıl da bir yapılan 12’nci Politik Kadın Konferansı Almanya’nın Erfurt kentinde gerçekleştirildi Üç gün boyunca çeşitli delegasyonların katıldığı ve 7 ayrı konu başlığının yer aldığı konferans canlı tartışmalara ev sahipliği yaptı

ADKH (07-12019) 1.gün yapılan açılış konuşmasının ardından sahneye davet edilen delegasyonlar kısa mesajlarını ilettiler. Konu forumlarının tanıtımının ardından forumlar başladı.

Forum başlıkları olarak; Emperyalizm, Kadın ve Çevre, Gençlik ve Eğitim, Gelecek Perspektifi ve Sosyalizm, Göç, sosyal ilerlemenin anasıdır, Sendikal Çalışmalarda Kadın, Sağcı hükümetlerin gelişimi, Aile ve diğer yaşam biçimleri üzerindeki etkileri anlatıldı.

Birinci günün sonunda yapılan enternasyonal kültürel etkinlik canlı bir atmosfer oluşturdu.

İkinci gün Ortadoğu işgaline ve Thüringen eyaletinde gelişen sağcı politikalara karşı bir yürüyüş düzenlendi. Şehir merkezinde biten yürüyüşe miting ile devam edildi. Miting de diğer ülkelerde gelen delegeler ve göçmenleri destekleyen kurum temsilcileri mesajlarını sundular.Öğleden sonra forumlara devam edildi. ADKH olarak kadının gelecek perspektifi forumunun ikinci bölümün de Rojova’da kadınların mücadelesiyle gerçekleşen demokratik devrimin kazanımları, kadınlar için yarattığı moral değerlerine dair sunum yapıldı. Sınıf eksenli sosyalist devrimlerden farkının da tartışıldığı Rojova devrimi kadınlar için güçlü bir değer, İŞİD barbarlığına karşı kazanılmış bir kadın zaferi olarak tanımlandı. DDR de ve sosyalist devrimler de kadınların kazanımlarının da tartışıldığı forum da kadınlar için sosyalist perspektifin tek alternatif olduğu vurgulandı.

“DÜNYA KADINLARI BİRLİKTE TARTIŞIYOR, MÜCADELE EDİYOR”

İki günlük tartışmaların ardından forum sonuçlarının kısa özeti katılımcılarla paylaşıldı. Nepal’de yapılan 2.Dünya Kadın Konferansının politik sonuçları sunulup tartışıldı. 2. Dünya kadın konferansında alınan karar doğrultusunda “Kadının Kurtuluşu Konferansı” Politik kadın konseyi tarafından 2018 yılında Hindistan’da yapıldı. Faaliyet raporu içinde konferansın sonuçları da paylaşıldı. Konferansın ana tartışma konularından biri olan geçmişin işçi hareketlerinin pozisyonu, bugüne evrilen kadın grevleri ve sonuçları; ikinci konu olarak savaşa karşı dünya barışı için sorumluluk almaya hazırız bildirgesi ve Akdeniz’de mültecilerin can güvenliğinin sağlanması için mücadele kararı alındığı belirtildi.

  1. Kadın konferansının sonucunda ırkçılığa, özellikle Almanya’da gelişen sağcı politikalara karşı ortak mücadele kararı alınarak bir bildirge yayınlandı.

Politik Kadın Konseyi’nin örgütleyeceği Avrupa konferansı 2020’de Bosna Hersek’de, 3. Dünya Kadın Konferansı ise 2021 Eylül ayında Tunus’ta gerçekleştirileceğini ilan edildi. Yapılan seçimle 14 kişilik yeni konsey üyeleri seçiminin yanı sıra, genç kadınlar (13-18 yaş arası ) kadın mücadelesine duydukları ilgiyi belirterek, Rabell gençlik hareketi üyesi olduklarını ve Politik kadın konseyine de adaylıklarını açıkladılar.

AVRUPA DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ