Ulm’de ADGBP Tanıtım Paneli Yapıldı

Ulm (21 Mayıs 2013) Ulm’de ,demokratik güç birliği tanıtım  paneli gerçekleştirildi. Mayıs ayında ölümsüzleşenleri  anarak başlayan etkinliğe  konuşmacı olarak , AGİF, ATiF, Yek Kom, AABF ve ADHF temsilcileri  katıldılar.

AGİF adına yapılan açılış konuşmasında birlikteliğin önemi ve gerekliliği  anlatarak , bu birleşimin taban insiyatiflerini güçlendirme çalışmasını önüne görev koymalı diyen temsilci,  süreç her kurumun ayrılıklarımızı değil, ortak noktalarımızı öne çıkarılmalıdırlar dedi.

ATiF temsilcisinin Mayıs şehitlerini anmasının ardından göçmenler ve sorunlarına vurgu yaparak bu birlikteliğin önemini vurguladı.Güç birliğinin saldırılara karşı ortak düşünceyi yaygınlaştırma ve bu saldırılara karşı tek başına mücadele etme noktasındaki zorlukların görülmesini ve buna karşı ortak mücadele şarttır diyerek, Kürtlerin ve Alevilerin ortak demokratik istekleri etrafında bu platformda buluşması çok önemlidir.Bu platformun  salonlardan sokaklara doğru güçlü bir yol alması gerektiğini belirtiken,

YEK KOM temsilcisinin,Bu platformun bir araya gelmesini gecikmiş bir platform olduğunu ama önemli bir adım olarak belirtikken, Bugün mücadele eden güçlerin ortaya daha büyük projelerle çıkmalıdırlar derke, kürtlerin başta ortadoğu’da  birçok alanda  mücadele ettiklerini, inançsal, cinsiyet ve demokratik konfederalizm üzerine yeni pojeleri ve kazanımları ortaya çıkardıklarını söylerken.

AABF, temsilcisi Bu platformda olmanın önemli nedenleri var diyerek Avrupa çapında 140 dernek ve  kırkbine yakın  üyesi olarak demokratik mevzide olmanın birlikte hak almanın önemini ortaya koydu.Diğer ulusal ve azınlıkların kendisini özgürce ifade etmesi gerektiğini bu kazanımın Alevilere de kazandıracağını belirti.Kürtler ve Aleviler arasına döşenecek duvara karşıyız.herkes azınlık ve inançlara saygılı yanaşması gerekir diyerek birlikteliği öne çıkardı.

ADHF ise Göçmenlikten kaynaklı sorunların varlığı ve ülkeyle olan bağları göz önünde bulundurarak ortak hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaptı.CHP ‘nin Kürt ve  Alevi politikasını eleştirerek sürecin önemine vurgu yaptı.

100 aşkın kişinin katıldığı panel,  katılımcıların sorduğu sorularla son buldu