Viyana Açlık Grevi dayanışma eylemi başarıyla sonuçlandı

Ölüm Orucunda olan Esat Naci Yıldırım ve Kadir Karabak yoldaşların taleplerinin kabul edilmesi için, Açlık Grevi dayanışma eylemimizi 24-25-26 Aralık 2018 tarihlerinde Viyana ADHF-Lokalinde gerçekleştirdik

VİYANA (27-12-2018) Faşist TC devletinin uygulamış olduğu tüm hak gasplarına karşı, bulunduğumuz alanlarda devrimci tepkilerimizi göstermeyi bir görev olarak bilmekteyiz. Bizler altta imzası bulunan Devrimci Demokratik Kurumlar olarak, Türkiyede her geçen gün işci ve emekcilerin hak ve taleplerine karşı, yine Kürt Ulusunun demokratik taleplerine karşı saldırılar acımasızca devam etmekte. Bu saldırıların hiç gündemden düşmediği alanlar ise hapishanelerdir. Faşizmin  her dönem gündeminde  olan hapishaneler bugünde tecridin, hak gaspların ve ihlallerin yaşandığı bir mücadele alanı olarak karşımızda durmaktadır.

Bugün hapishanelerde tecrıde, hak gasplarına karşı Devrimci Tutsakların başlatmış olduğu eylemleri selamlarken bu bağlamda Van F-Tipi hapishanesinde Esat Naci Yıldırım   ve   Kadir   Karabak   yoldaşlarımızın   başlatmış   olduğu   ve   bugün   itibari ile(26.12.2018) 102. gününde bulunan ÖLÜM ORUCU DİRENİŞLERİNİ direnişimiz olarak gördüğümüzü  deklare  ederiz! Keza   HDP milletvekili  Leyla   Güvenin  50.ci günlerini aşan açlık grevi direnişini selamlıyoruz. Aynı zamanda’da bulunduğumuz alanlarda hapishaneler cephesinde gelişen bu direnişe destek sunmayı bir görev bilerek önümüze 3 günlük bir AÇLIK GREVİ EYLEMİ koyduk ve bugün(26.12.2018) sonuçlandırdık.

Eylemimizi   24-25-26  Aralık   2018   tarihleri   sürecince   1070   WIEN,   Stollgasse   1 adresinde bulunan Viyana ADHF-Lokalinde gerçekleştirdik. 3 gün süren eylemimiz boyunca yoğun siyasi sohbetlerin, sokak eylemliklerin, panellerin, film ve çeşitli kültür sanat   faliyetlerinin   gerçekleştirildiği   ve   son   derece   olumlu   bir   ortamda   yapmış olduğumuz bu faliyetin biz devrimci-demokrat kitlelere ciddi bir moral ve motivasyon kaynağı   olmuştur.   Kitlelerin,   bu   eylemin   ve   sürecin,   yani   objektif   şartların   bize emrettiği çağrı niteliğinde olan temennilerini temennimiz bilir ve devrimci dayanışmayı daha   ileri   seviyeye   taşıyarak   bu   saldırıları   omuz   omuza   savurmanın   şartlarını örmeliyiz.  Bu   çalışmamızın   ortaya   çıkarmış olduğu   son   derece   olumlu  devrimci dayanışma   pratiği   bizlere   daha   ileri   boyutta   eylemliklerin   başka   alanlarda’da örgütlenebileceğini göstermektedir.

ADHF(Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu)

ATİGF(Avusturya Türkiyeli İşci Gençlik Federasyonu)

ATİK-VTİD(Viyana Türkiyeli İşciler Derneği)