Viyana Demokratik Haklar Derneği’nden Etkinlik

1Viyana (30-10-2015) Viyana Demokratik Haklar Derneği ” Haksız savaşlara, göç yolundaki ölümlere, ırkçılığa ve faşizme karşı demokratik haklar mücadelesini yükselt!” şiarıyla 26 Ekim’de, sahne programı ve panel içerikli bir etkinlik düzenledi

Etkinliğin ilk bölümünde sahne alan, Demokratik Kadın Hareketi bünyesinde oluşturulan Grup Siliye, Sibel Sözeri, Grup İklim ve Grup Omedyam’ın müzikal dinletilerinin ardından panel bölümüne geçildi.

Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu, FEYKOM, Avusturya İşçi Partisi, Avusturya Türkiye İşçi Gençlik Federasyonu ve Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’ndan temsilcilerin yer aldığı panelde, Emperyalistlerin kendi çıkarları doğrultusunda çıkardıkları savaşlar ve bu savaşlar karşısında halklar cephesinin durumu, göç yollarındaki insanların sorunları ve sığındıkları Avrupa ülkelerinde karşılaştıkları sorunların çözüm yolları konularında yapılan sunumlar üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki çıkar dalaşına rağmen, ortak çıkarları ekseninde halkları sindirebilmek için birlikte hareket ettikleri ve ezenler cephesindeki bu ortaklaşmaya en iyi cevabın ezilenlerin buna karşı birlikte vereceği ortak mücadeleyle verilebileceği, bu ortak mücadelenin ise devrimci cenahın farklılıklarını değil, ortak yönlerini daha çok ön plana çıkararak hareket etmesiyle mümkün olabileceği fikri sunum ve tartışmalarında öne çıkan vurgulardandı.

Panel bölümünden sonra sahne alan Grup Abdal’ın seslendirdiği türkülerle etkinlik sona erdi.

23