Viyana; Kaypakkaya’yı Anmak Onurdur

viyana resim 2Viyana (07-05-2014) Saygı duruşu ve bir yoldaşımızın şiiriyle açılan, gece tertip komitesinin mesajını takip eden sunum metniyle gecenin acılışı anlamlı idi, çünkü 41. yılında KAYPAKKAYA’YI ANMANIN NEDE BÜYÜK SORUMLULUKLAR YÜKLENDİĞİMİZİN BİLİNCİNDE İDİK.

41. Yılında KAYPAKKAYA’nın ideolojik yönelimi daha da önem arz ettiği gibi maddi bir gerçekliğe dönüşmekte, onu 41. yılında anarken, emperyalizme, faşizme her türden gericiliğe ve ayrımcılığa karşı olmak ve mücadele etmek daha acil görev sayılmaktadır,

41. Yılında onu anarken !Tekci üniter ve militarist devlet yapılanmasının zora dayanan sosyalist halk savaşıyla yıkılacağı ve sosyalizm yürüyüşümüzün başarılmasını gerçekleştirme sorumluluğunda olmak,

41.Yılında onu anarken !Ulusların tam hak eşitliğine dayalı özgür bir dünyanın yaratılıması için sosyalist devrimimizin kaçınılmazlığını sağlamak,

41. Yılında onu anarken !Kadınsız bir devrimin mümkün olamayacağı gibi, her türden cins ayrımcılığının ortadan kaldırılıp, her türden şiddetin son bulmasını,

41. Yılında onu anarken !MLM biliminin bir dogma olmadığını, ardıllarının bu bilimsellik gerçekliğiyle nesnel duruma uygun, başarılması mümkün olan devrimin bütün araçlarını, politikasını güne uyarlama zorunda olmalarının çağrısıdır KAYPAKKAYA,

41. Yılında onu anarken !Kemalizmin idelojik dokusu ve devletin biçiminin iyi öğrenilip bilince çıkarılıp, her türden reformist akımlarla araya kalın bir çizgidir KAYPAKKAYA,

41. Yılında onu anarken !Dünün sorumluluklarının bügün dahada büyüdüğü, her geçen gün artan sorumlulukların farkında olmaktadır,

41. Yılında onu anarken !Düşünce zenginliğinden ve farklılıklarla yaşayabilme bilinciyle davranıp, adalet duygusunun sahibi olabilmektir,

41. Yılında onu anarken !Mücadeleninin zorluklarının karşısında olduğu gibi, düşman karşısında da çelikten bir irade oluşturmak SER VERİP SIR VERMEYEN bir KOMÜNİST öndere sahip olduğumuzun bilinciyle sınıf mücadelesinde yer alıp saf tutmaktir,

41. Yılında onu anarken !Bu sorumluluk bilinciyle, tarihsel köklerimizin nede güclü bir bilimsellikle var olduğunu, bu bilinç doğrultusunda SOSYALİST HALK SAVAŞI stratejisiyle sosyalizm yürüyüşümüzü daha güçlü kılmak için KAYPAKKAYANIN ANLAŞILIRLIĞI HAYATİ ÖNEMDEDİR.

Bu bilinç ve çoşkuyla AVUSTURYA anma etkinliğimizde yoldaşlarımız ve dostlarımızla 3 MAYIS 2014 buluştuk. Bu buluşmada ilk sahne alan Grup İklim devrimci çoşkusunu sunarak kitleyle gecenin anlamını ve önemini yaşattı. Grup Iklimin peşinden sahne alan RAPZAN BELAGAT ilk olarak Avrupa da Kaypakkaya’nın yoldaşlarıyla buluşmanın heyecanını paylaştı. KAYPAKKAYA’ nın kendileri için önemine vurgudan sonra DERSİM’in sıcacık dost selamlarını sunup, kendi tarzlarıyla bir karşı koyuşun sanatsallığını sundu. Gecenin devamında bugünün Dünyası ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın genel durumu ve KAYPAKKAYA’nın ideolojik öneminin her geçen gün dahada güncellik kazandığı hakkında konuşan TEMEL DEMİRER’in vurguları önemli bir katkıydı geceye.

Peşine sahne alan PINAR AYDINLAR`in KAYPAKKAYAYI savunmak onurdur şiarıyla başlarken kitleninde eşlik ettiği ezgiler geceye çoşkulu anlam kattı.

Sınıf teorisi adına konuşan yoldaşımızın özellikle MKP 3. KONGRESİ’nin yeni yönelimine yönelik vurguları anlamlı ve kitle tarafından dikkatli dinlenmesi geceye özel anlam kattı.

Bu anlamlı sunumun peşine sahne alan GRUP MUNZURUN 1 MAYISIN TAKSİMİN sıcacık ortamının sıcaklığıyla kitleyi selamlaması, kitlenin çoşkusunuda dinletilerine ortak edişi gecenin heyecan ve çoşkusunu arttırdı, anlamlı ve güzel bir gecenin ortak yönünü büyüttü.

Gecenin sonunda sahne alan Grup Abdal büyüleyici ezgi ve mütevazi tutumuyla kitlenin güne ve KAYPAKKAYA’nın ŞAHSINDA DEVRİM ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİĞİNDE buluşmanın sorumluluğunun önemini arttırdı.

Küçük eksiklerin yaşanırlığının dışında anlamlı ve güne yaraşır bir gecenin yaşandığını vurgulamak doğru olandır.

viyana resim 1