Viyana’da ADHK’nın nitelik, amaç, hedefleri ve çalışma prensipleri tartışıldı

Viyana (16-01-2017) 15 Ocak’da ADHK’nın niteliği, amaçı, hedefleri ve çalışma prensipleri Viyana Demokratik Haklar Derneği’nde, Konfederasyonun hazırladığı tartışma taslakları ekseninde üye ve taraftarlarca tartışıldı

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu’nun 25. Kongeresi’nde karar olarak Genel Konsey’in önüne görev olarak koyduğu, “ADHK’nın niteliği, amaçı, hedefleri ve çalışma prensipleri”ni yeniden tartışma ve bunu bir konferansla sonuçlandırma görevini koymuştu.  Bu görev ışığında 15 Ocak’ta Viyana Demokratik Haklar Derneği’nde  biraraya gelen üye ve taraftarlar  okuna tartışma taslaklarının ardından kendi görüş ve düşünceleriyle taslağa son şeklini verdiler.