Viyana’da Ermeni Soykırımı Sempozyumu Yapıldı

viyanaViyana (13-04-2015) Sınıf Teorisinin düzenleği tarihin iki zıt kutbu bağlamında Ermeni Soykırımı ve kuruluş sempozyumu Viyana Demokratik Haklar Derneğinde Sınıf teorisi temsilcisi Kazım Cihan, araştırmacı yazar Hovsep Hayreni, Avusturya Ermeni komitesi başkanı Garo Chadian’ın sunumlarıyla gerçekleşti.

Modaratorluğünü gazeteci – yazar Hüseyin Şimşeğin yaptıgı sempozyum açılış ve saygı duruşuyla başladı.

Kazım Cihan Uluslar arası komünist hareketin ve komünistlerin Soykırımın yaşandığı dönemdeki Politik tavırlarının burjuva aydınlanmacı çerçeveyi aşmadığını ve sonraki yıllarda uluslar ve millıyetler Sorununda Ulusalcı yaklaşımların izlerini taşıdığını belirterek Özellikle İbrahım kaypakkaya’nın Kürt ulusal sorunu ve Ermeni Soykırımı meselesınde’ ki komünıst tavrının KOMÜNTERN’IN Jön Türkler ve devamı Kemalist hareketin değerlendirmesin’deki hatalı yaklaşımlarını anlamada Kaypakkaya’nın fıkırlerinin önemine vurgu yaptı.

Hovsep Hayreni’de Urartulardan, Hititlere Kadim Ermeni Halkının Tarihine İlişkin bilgilendirme yaparak, Trakyadan bütün Anadoluda yaşamış Ermeni’lerin Kültürel dokusunu ve Tarihte Demokrat ve Devrimci Taşnak- Hınçakların oluşumlarını değerlendirerek, özellikle Taşnakların Jön Türklerle Yaptığı İttıfakın, Sonradan başlarına gelenlerle ele alındığında, Jön Türklerın ve Kemalistlerın iki yüzlü politıkaranın daha iyi anlaşıldığını söyledı.

Ardında söz alan, Garo Chadion, ise Ermeni dilinin tarihsel oluşumunu anlatarak Mıladtan sonra 403 de Şekıllenmeye başlağını ve Ermenicenın Avrupa Hind dili türünden geldığini diğer Dillerde olduğu gibi Bölgesel diyalekt halk dilininde yaygın oldugunu bunuda dogu ve batı olarak ayırabiliriz marmara ve istanbul ilinde konuşulan ermenicenin gramatik perfekt ermenice olduğunu söyleyebiliriz dedikten sonra Soykırımın bir çok ülke tarafından tanınmasının toplumsal yüzleşmeyi hızlandıracağını söyleyerek sunumunu tamamladı. Yaklaşık 6 saat süren sempozyum kitleden gelen sorulara yanıt verilerek sonlandırıldı.