Viyana’da İnşaat işçileriyle dayanışma mitingi gerçekleştirildi

ADHF (Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu) ‘nun da  üyesi olduğu KOMintern sendikal insiyatifi tarafından Avusturya Sendikalar Birligi (ÖGB) önünde, inşaat işçileriyle dayanışma mitingi gerçekleştirildi

Viyana (25-09-2018) Miting öncesi ÖGB’nin enternasyonal sekreteryasına dosya sunuldu, görüşmede inşaat işçilerinin talepleri sendika görevlilerine aktarıldı. İnşaat işçilerinin taleplerinin sendika tarafında gündemlerine alınarak, seslerini duyurabilecek ortamın sağlanması istendi. Yine sendikadan bir heyetin Türkiye’ye gönderilerek gelişmelerin doğrudan takip edilmesi talep edildi, sendika yöneticileri tarafından bu talepler kabul gördükten sonra, mitingde yapılan Almanca konuşma eşliginde, yaşasın enternasyonal dayanışma ve yaşasın işçilerin birligi sloganları eşliginde miting sonlandırıldı.