YDAB’tan açlık grevine destek

Malatya E Tipi Hapishanesi’nde tutulan MKP dava tutsakları, TKP/ML dava tutsaklarıyla hapishane  yönetiminin keyfi uygulamalarına karşı (25.10.2013 ) Cuma gününden itibaren açlık grevi başlatmıştı.

MALATYA – (31.10.2013)- Malatya E Tipi Hapishanesi’nde tutulan MKP dava tutsakları, hapishane yönetiminin keyfi uygulamalarına karşı TKP/ML dava tutsaklarıyla birlikte açlık grevine başlamıştı

Tutsakların açlık grevine girdiğinden haberi olan aileler kapalı görüş dolayısı ile (30.10.2013 ) Çarşamba günü Malatya ya gittiler.hem görüşüp hemde açlık grevinin devam ettiğinden haberi olan aileler ;açlık grevinin devam etmesine rağmen hapishane yönetiminin hala keyfi uygulamalarına kesintisiz devam ettiğini ,bundan dolayı hapishane önünde basın açıklaması okundu.

Denildiği gibi aileler kapalı görüş dolayısı ile tutsaklara destek amaçlı Malatya gittiğini ve orda faşizmin kirli oyunlarından bir yenisiyle daha karşılaştılar.( 29.10.2013) Salı günü tutsakların başka hapishanelere sürgün edildiği haberi alındı. Alınan haberden sonra basın açıklaması YDAB  tarafından okundu

Okunan açıklamada:

T.C Devleti,Osmanlıdan bu yana uygulanan baskı ,imha ve inkar politikalarını ‘medeni’ bir kılıfla devralmış ve geliştirmiştir.ülkemiz hapishaneler gerçeği,her bir tarihsel kesit içerisinde biçimde değişen ancak özde devam eden ezen iktidar anlayışının canlı tanığıdır.

Hapishanelerde tutsakların en temel insan hakları ve talepleri tecrit politikasında ısrar edilerek yok ediyor,keyfi uygulamalarla daha da boyutlandırılmak isteniyor. 25 Ekimde TKP/ML ve MKP’ li dava tutsakları tarafından başlatılan açlık grevi, 16 tutsağın katılımıyla süresiz-dönüşümsüz olarak belirlendiği ve taleplerin yerine getirilmediği sürece açlık grevi eyleminin sonlandırılmayacağı belirtildi. 8 maddede dile getirdikleri talepleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

1-) Haftalık iki saat olup bir saate indirilen spor hakkının tekrar iki saate çıkarılması.

2-) Kırılan masa, sandalye gibi demirbaş kapsamına giren eşyaların yenilenmesi için gereken masraf tutsaklardan temin ediliyor. Demirbaş ücretlerinin tutsaklardan alınmaması.

3-) Ziyaretçilere yönelen, ince arama adı altında cinsel taciz, çıplak arama saldırılarından vazgeçilmesi.

4-) Sohbet hakkı, hapishanede koğuş sistemi mevcut diye hiçbir şekilde tanınmamaktadır. Sohbet hakkının tanınması.

5-) Mahkeme ve hastane sevklerinde ters kelepçe takılması ve kelepçeli muayeneye son verilmesi.

6-) Tutsakların taktığı saatlerin zorla çıkarılması saldırısından vazgeçilmesi.

7-) Açık görüş alanına askerin sokulması uygulamasından vazgeçilmesi.

😎 Hasta tutsakların hastaneye götürülmeyerek hapishane revirinde tedavi yerine işkence yapılmasına son verilmesi.

Biz aileler olarak çocuklarımıza uygulanan bu teslim alma saldırısına karşı çocuklarımızın başlatmış oldukları süresiz açlık grevi direnişi dışarıda bizlerinde direnişmiz olduğunu  bir kez daha haykırıyoruz.bir olumsuz durumdan Malatya hapisane yönetimi ve adalet bakanlığı sorumludur.Çocuklarımızın yukarda sıraladığımız taleplerini doğru buluyor bir an önce taleplerinin karşılanmasını istiyoruz.bu isteklerimizin takipçisi olacağımızı kamoyu karşısında ilan ediyoruz.

Daha sonra ‘devrimci tutsaklar onurumuzdur’

‘insanlık onuru işkenceyi yenecek’ sloganları atıldı.ve basın açıklaması sonlandırıldı.

Sürgün edilen tutsakların sürgün edildiği adresler:

Malatya E Tipi Hapishanesi’nde tutulan MKP dava tutsaklarından Baran Onur Doğan, Murat Aygül ve Kurtuluş Derman Sivas E Tipi Kapalı Hapishanesi’ne, Ekin Sabur, Aydın Karaboğa ve Emre Selcan Elbistan E Tipi Kapalı Hapishanesi’ne, Özdal Bozkaya, Bülent Keser ve Mustafa Aytaç ise Elazığ E Tipi Kapalı Hapishanesi’ne sürgün edildi. MKP dava tutsaklarının keyfi uygulamalara karşı açlık grevine devam etmeleri nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından sürgün edildiği öğrenildi.