Yeni bir dünyayı kendi ellerimizle yaratma umudumuzu ve kararlılığımızı haykırmak için; 11 Ocak’ta Berlin’deyiz

 

 

ADKHadgh logo0 1 adhk orjinal logo

Yeni bir dünyayı kendi ellerimizle yaratma umudumuzu ve kararlılığımızı haykırmak için;

11 Ocak’ta Berlin’deyiz

Emperyalist-kapitalist tekeller, sermaye birikimi için doğayı ve insanı katletmeye devam ediyor. Toplumların sınıflara bölündüğü günden beri, yaşanan tarihsel gerçeklikler bir yana, emperyalist-kapitalist sistemin son bir yılda dünya genelinde insanlık ve doğa üzerinde nasıl bir yıkım, savaş, katliam ve sömürüyle yükseldiğine ve bunlara karşı geliştirilen itiraz ve direnişlere baktığımızda dahi, böyle bir sistemle yönetilen dünyadan, çıkarı olan bir avuç sermaye grubunun dışında, doğadaki her dinamik dahil, hiç kimsenin memnun olmadığı çok açıkça görülecektir. Bu memnuniyetsizlik, dünyanın her bir parçasında ve özgülünde başka başka şekillerdeki karşı çıkışlar, itirazlar ve can bedeli direnişlerle kendini gösteriyor ve göstermeye devam edecektir.

İktidarların, insanı emeğine, doğaya, insana yabancılaştırdığı her dönemde, egemenlere karşı yaşamları pahasına sosyalizm inançlarını pratikleştirerek yaşamın içinde özne olmayı başaranlar, düşüncelerinin tüm çıplaklığıyla haykırıp başka bir yaşam için mücadele etmeyi insanlığa öğrettiler. Korkunun hakim olduğu en karanlık dönemlerde dahi giyotinlerden haykırdılar, kızıl burçlarda dalgalandırdılar kızıl bayraklarını. Avrupa’da sosyalist teori ve pratiğin sembolü olan ve bu uğurda 15 Ocak’da katledilen Rosa Luxemburg ve Karl Libknecht’i, Sovyet sosyalist devriminin kuramcısı-önderi olan Lenin’i, yaşayan düşünce ve pratiklerinden öğrenerek hatırlamak, tartışmak ve güncellemek daha da anlam kazanıyor. Kapitalist sömürü düzenine karşı tarihsel zenginlik olan Rosa Luxemburg ve Karl Libknecht ve Lenin’in sosyalist düşünce ve pratik deneyimlerini güncelleştirerek geliştirmek nasıl sosyalistlerin sorumluluğuysa, Kürt ulusal hareketin mücadele sembolü olan üç Kürt kadın siyasetçiyi, Sakine’yi, Fidan’ı, Leyla’yı ve üzerinde kirli savaş pazarlıklarının sürdürüldüğü Ortadoğu ve Kürdistan topraklarında insanlık için bir umut olarak filizlenen Rojava devrimi ve muazzam Kobane direnişinden öğrenerek geliştirmek de, yine sosyalistlerin sorumluluğu ve zorunluluğudur.

Sosyalist” blokun çöküşüyle sosyalizmin miadını doldurduğu propagandalarının türlü şekillerde devam ettiği ve emperyalist-kapitalist dünya gericiliğinin köhnemiş ve çürümüş barbarlığının, insanlığın yaşamını ve doğayı adeta cehenneme çevirdiği bu tarihsel süreçte; emperyalizmin dünyayı yönetme -sömürme- gücüne rağmen, bu dünya düzenine karşı tek kurtuluş alternatifinin, mevcut ekonomik ilişkileri altüst etmeyi, sermayenin değil insan ve doğanın çıkarlarını esas alarak toplumsal bir değişim-dönüşümü amaçlayan uzun soluklu- uzun süreli bir sınıf savaşımını gerektiren sosyalizm yürüyüşü olduğu, gün geçtikçe daha çok açığa çıkmakta ve yaşam için bir zorunluluk halini almaktadır. Ve bu yaşamı arzulayanların, bu yaşama inananların, inançlarını pratikleştirerek zalimin zulmüne her dönemde çeşitli biçimlerde karşı duranların; Spartakistlerin, Bedreddinlerin, dünya devrimci hareketinin kızıl neferlerinin, Rojava’da ,Kobanê’de direnen her bir savaşçı şahsında bugüne taşıyarak anlattığı tek bir gerçek vardır:

Emperyalist-kapitalist gericiliğin insanlığa ve doğaya reva gördüğü her zulmü karşısında başka bir dünya mümkündür ve bu dünyaya, insanlığın ve doğanın kurtuluş projesi olan uzun soluklu sosyalizm mücadelesiyle yürünecektir!

İnsanın ve doğadaki bütün canlıların hakettiği ve yaşamsal çıkarlarının esas olduğu yeni bir yaşamın mümkün olduğunu haykırarak; bunun için mücadele etmek, insanlık için bir tercih değil, gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluktur. İnsanlığın özgürleşme mücadelesinin tarihsel yaratıcılarını, deneyimlerini sahiplenmek ve daha ilerilere taşımak perspektifi ve zorunluluk bilinci ile tüm bileşenlerimiz ve kurumlarımız başta olmak üzere; genç, kadın tüm kitlemizi ve duyarlı halkımızı 11 Ocak 2015’te Berlin’de büyük sosyalizm yürüyüşünde yeralmaya ve yeni bir dünyayı kendi ellerimizle yaratma umudumuzu ve kararlılığımızı hep birlikte haykırmaya çağırıyoruz!

Luxemburg-Liebknecht-Lenin (LLL)Demonstration,

Sonntag, 11.Januar 2015 | 10Uhr | U-Bhf Frankfurter Tor, Berlin

Ocak‘15

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi) 

ADGH (Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi)

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)