Yeni Demokratik Sendikal Birlik’ten Ankara mitingine çağrı

YDSB22015 yılı bütçe kanun tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi Bunun üzerine Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 13 Aralık günü Ankara’da bir araya gelerek bütçeye karşı tepkilerini yükseltecek. Ankara’da yapılacak eyleme Yeni Demokratik Sendikal Birlik tarafından katılım çağrısı yapıldı

HABER MERKEZİ (12-12-2014)- Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2015 yılı bütçe kanun tasarısı, yarın KESK ve DİSK tarafından yarın Ankara’da yapılacak mitingle protesto edilecek.

Yeni Demokratik Sendikal Birlik tarafından yapılan eylem çağrısını okurlarımızla paylaşıyoruz: “Ülkemizin her geçen gün daha da derin karanlıklara sürüklendiği yaşamın her alanında görülmektedir. Bizlere dayatılan toplu işçi katliamlarına, kamu emekçilerinin köleleştirildiği, kadınların taciz ve tecavüze uğrayarak katledildiği ve de gençlerin yoz kültüre sürüklenerek geleceksizleştirildiği mevcut zamana sesimizi yükselterek ‘Gücümüz birliğimizdendir’ şiarıyla alanlara çıkıp sokaklarda olmak bizim için elzem olandır. AKP iktidarının antidemokratik bir şekilde kapılar arkasında hazırladığı bu bütçe saldırıların devamı niteliğindedir. Yıllardır halktan alınan vergilerle (ki bu soygundur) sermayenin cebine aktarılan diğer taraftan ise demokratik hak ve özgürlükleri için mücadele edenler kendi emekleriyle alınarak karşılarına çıkarılan TOMA, biber gazı, cop, gözaltı ve tutuklamalarla devlet terörüne maruz kalmaktadır.

Bu kapsamda Yeni Demokratik Sendikal Birlik olarak bizler de savaşın ve sermayenin bütçesine hayır diyor, hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Buradan tüm ileri, demokrat ve yurtsever kesimden halkımızı toplumun tüm ezilen kesimleriyle ortaklaştırmak için 13 Aralık günü Ankara’da olmaya ve mücadelemize güç vermeye çağırıyoruz.”

http://www.halkingunlugu.org/