Yeni yılda hep birlikte yeni başarılara …

0 1 adhk orjinal logoADHK (30-12-2013) Değerli Arkadaşlar,

İnsanlık, iyi ve kötü, acı ve sevinçleriyle, yeni bir dünyanın inşaası için mücadelenin yeni mevzilerinin zeminlerinin oluştuğu bir yılı daha geride bıraktı. Kapitalist metropollerde, gidişata  hayır diyen milyonların sesinin Kuzey Afrika’da yankılanarak  fırtınaya dönüşmesi , Orta-Doğu’yu etkisi altına alarak Türkiye ve Kuzey Kürdistan’a sıçraması ve Brezilya’ya kadar  uzanması; köhnemiş kapitalist dünyanın alternatifi bir dünya yaratma isteminin yaygınlaştığının müjdesidir.

Geride bıraktığımız yıl; ezilen halklar ve emekçiler tarafından verilen bu müjdenin gerçeğe dönüşmesinde belirleyici rolü oynayacak olan devrimci , sosyalist ve komünist güçlerin kendilerini derleyip –toparlayarak; dağınıklığa ve kendiliğindenciliğe son vererek; ihtiyaca göre örgütlenme  ve somut koşullara göre politika belirleme ve kitlelere perspektif sunma becerisini kazanmak zorunda olduğunun; çok canlı olarak hatırladıldığı bir yıl oldu aynı zamanda. Ezilen kitlelerin, „bize rağmen bizim yaşamımıza yön veremezsiniz!“ sloganının öne çıktığı yıllardan biriydi, geride bıraktığımız yıl.

Kendimizi bu gelişmelerden kopuk, habersiz, ilgisiz olarak göremeyiz ve öyle de olmadı. Yeterli olmasa da, sizlerle birlikte gelişmelere duyarlı davranmak ve gerekli duruşu sergilemek noktasında çabamız hep oldu. Eksikliklerimiz, başarısızlıklarımız ve aynı zamanda başarılarımızla birlikte bir yılı geride bırakırken; yaşadıklarımız ve yaptıklarımızdan doğru dersler çıkararak; yeni yılda, daha az eksiklik, daha az hata ve daha fazla başarı elde etme azmini donanarak yeni yıla girmek hepimizin perspektifi olmalıdır.

Yeni bir yıla girmeden kısa bir süre önce Türkiye ve Kuzey Kürdistan cephesinde, Maoistlerin gerçekleştirdikleri Kongre atılımını ve kitlelerin yeniden şahlanısını selamlıyoruz!

Geride bıraktığımız yılda, sizlerle birlikte emperyalist-kapitalist sisteme karşı devrimci duruşu sergilemekten onur duyduk .Kadınların mücadelede daha çok yer almasıyla, bütün bir yaşamın, cinslerin, cinsel yönelimlerin, ezilenlerin, doğanın ve doğadaki varlıkların korunması noktasında ne kadar amaca ulaşıldığını gördük. Gezi ve diğer direnişlerde kadının ve gençliğin öne çıkan rolüne tanık olduk.

Yeni yılda, yine sizlerle birlikte, bu duruşu daha da geliştirerek; bilince ve güce dönüştürerek, sömürü ve zulüm çarkının dönüşüne son verme mücadelesinde, bize düşen sorumluluğu ve görevleri layıkıyla yerine getireceğimize olan umut ve inancımızla hepinizin yeni yılını kutlar, sağlık, başarı ve güzellikler dileriz!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

ADGH (Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi)