Yüreklerimizi Döktüğünüz Kanla Soğutamayacaksınız!

 

“Suskumuzu öldürdüler

Ağızla caddeye sürüklediğimiz gövdemizi

Soğuk silahımız olan elimizi

Sesimizi öldürdüler

Hayır!

Biz hiçbir şey saklamamıştık

Ne ceplerimizde, ne yumruklarımızda

Sadece bu hıncın karanlığını aydınlatan

Bir ışık istiyordu

Mendilin köşesini teyelleyecek bir el,

Adımızı anımsayacak bir kelam istiyorduk

Daha ne kadar sabırlı olabiliriz

Savaşın tandırını sıcak tutan

Bir el bir gün

Barışın ağzına bir lokma ekmek koysun

Sabrımızı öldürdüler

Suskumuzun güzelliğini

Hayır! Biz güzeliz

Zamanın ölü bedeninde

Yaralardan kızıl bir gülümsemeyiz

Yarın açacak bir çiçeğiz.”

image4-300x300

Ankara’da gerçekleştirilen hain saldırı bize bir kez daha göstermiştir ki; kanla beslenen zulüm iktidarları sona yaklaştıkça daha da pervasızlaşıyor. Dönüm noktası niteliğindeki bu faşist saldırı AKP iktidarının kaybetmemek uğruna her türlü yöntemi denemekten çekinmediğini göstermekte. Kendi saltanatını halkların kanı üzerine kuran bu zihniyet, 7 Haziran seçimlerinin ardından tüm devrimci-demokrat kamuoyuna yönelik bir saldırı furyası başlatmış, onlarca insanı tutuklamıştır. Temmuz ayında Kobane’ye dayanışma için giden gençleri de yine böyle bir kalleş saldırıyla Suruç’ta katletmiştir.

HDP çatısı altında birleşen tüm Sosyalist kurumların ve Kürt Ulusunun barajı aşarak RTE ve şürekasının önüne baraj olması, egemen iktidarın tüm planlarını bozmuş ve boşa çıkarmıştır. “400 vekil verseydiniz bunlar olmazdı” diyecek kadar pervasızlaşan bir iktidar ve yine milletvekili adayı yaptıkları bir mafya liderinin meydanlarda yönelttiği tehditleri görmeyen AKP, bugünkü katliamın yaşanmasına bizzat öncülük etmiştir. Bu katliamın sorumlusu AKP iktidarıdır.

Şiddette sınır tanımayan egemenlerin unuttuğu ise bu kanlı saldırılar halkların ve emekçilerin öfkesini bilerken, kendi sonlarını hazırlamaktadır. Şunu iyi bilsinler ki; yüreklerimizi döktüğünüz kanla soğutamayacaksınız. Yitirdiklerimiz için ağıt yakmayacağız, Onları tüm bu saldırılara karşın bıraktıkları bayraklarını yükselterek, kavgayı kuşanarak anacağız.

Halklarımıza yönelik bu saldırılar karşısında gün görevlerimizi kuşanma günüdür, faşizmin zulmüne karşı birleşme ve direnme günüdür. An’ın bize dayattığı görevleri sahiplenme günüdür.

Kahrolsun Faşizm!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız!

Katil Devlet Hesap Verecek!

AVRUPA DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ
EKİM 2015