Zürich’te 25 Kasım Yürüyüşü Gerçekleştirildi.!

1İsviçre’nin Zürih kantonunda “25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” vesilesiyle yüzlerce kadının katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi

Zürich (28-11-2015) 25 Kasım Çarşamba günü saat 18:00’de, Zürih Limmatplatz’da başlanılarak Helvetiaplatz’da sonlandırılan yürüyüş programı içinde 8 ayrı noktada durularak 8 ayrı tema işlendi ADKH, Yeni Kadın, Beritan Kadın Meclisinin yanı sıra İsviçreli kurumlardan da, Aufbau Frauenstruktur, FrauenLesbenKasama, Frauen Lora, Frauen Kafi in der RAF Kochareal ve çeşitli kadın kurumlarının örgütleyicisi olduğu eylemde kadına yönelik her türlü şiddete dikkat çekildi.

Limmatplatz’da başlayan yürüyüşte, ilk olarak 25 Kasım’ın içeriği ve önemi üzerinde açıklama yapıldı. Yürüyüşün ikinci durak noktası olarak, Pallasklinik önünde durularak, estetik ameliyatlarla kadın bedeninin güzellik uğruna bozulması ve kozmetik ürünlere harcanan parayla ciddi bir kazanç merkezi haline gelen estetik merkezleri protesto edilerek, yapılan açıklamada güzelleşme idealiyle bozulan, değiştirilen vücutlar bize ait değildir denildi.Daha sonra 3. durak olarak Heinrichstrasse üzerindeki Kilise önünde durularak, bütün dinlerin erkek egemen zihniyete dayalı olduğu, dinin kadın üzerindeki baskısıyla beraber homofobi teması işlenerek, kısa bir açıklama yapıldı.

Kadın Cinayetleri Politiktir.!

25 Kasım yürüyüşünün 4. teması olarak SVA (Sosyal Sigortalar Kurumu) önünde durularak, emekli kasası için ödenen paranın düşürülmesi, kadının ev içinde görünmeyen emeği ve eşit işe eşit ücret

başlıklarıyla hazırlanan açıklama okundu.Sloganlar ve alkışlarla devam eden yürüyüşün 5. teması olarak Langstrasse’de durularak, seks işçiliği-seks köleliği, LGBTİ bireylerin karşılaştığı sorunlar, öldürülen kadın ve trans bireylerin ölümlerinin politik oluşu vurgulanarak açıklama yapıldı.Daha sonra kısa bir sokak tiyatrosu yapıldı.6. durakta İsviçre’de göçmen kadınların yaşadığı ekonomik sorunlar, cinsel istismar üzerine yapılan açıklamanın ardından, yürüyüşün 7. durağında ise hapishane önünde durularak tüm siyasi kadın tutsaklar için açıklama yapıldı.Yürüyüşün en son durağında ise Kobanê, Rojavadaki kadınların direnişleri yapılan kısa açıklamayla selamlandı.2 saat süren yürüyüşte, kadına yönelik her türlü şiddetin protesto edildiği dövizlerin yanı sıra Ekin Wan, Dilek Doğan ile beraber, Suruç ve Ankara’da yaşamını yitiren kadınların resimleri taşındı.Enternasyonal kadın dayanışması ve mücadelesiyle ilgili atılan sloganların ardından, zılgıtlar ve alkışlarla eylem sonlandırıldı.

2345