1 Mayıs öncesi İstanbul’da eylem ve etkinlikler 17 Mayıs’a kadar yasaklandı

İstanbul Valiliği bir açıklama yayınlayarak pandemi gerekçesiyle İstanbul genelinde yapılacak eylem ve etkinliklerin 17 Mayıs’a kadar yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile kent genelinde gerçekleşecek tüm eylem ve etkinliklerin 17 Mayıs’a kadar yasaklandığını duyurdu.

Yasaklama gerekçesi olarak ise pandemi gösterildi.

Valiliğin, 15 Nisan’da toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığı’nın 14 Nisan’da yayımladığı genelge doğrultusunda “kısmi kapanma” kararlarının aldığını duyuruldu.

Valiliğin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine, Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.

Yasağın 1 Mayıs İşçi Bayramı’na da denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca bu kararla; İstanbul Sözleşmesi için yapılan eylemler, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki “Kayyum Rektör” protestoları ve başta Migros Depo işçileri olmak üzere haklarını almak için mücadele yürüten işçilerin eylemleri yasaklanmış oldu.