ADHK; 1 Mayıs’ın Başkaldırı ve Direnişçi Ruhuyla Alanlara!

ADHK, ADKH, SYM olarak, emperyalizme, kapitalizme, baskı, sömürü ve yoksulluğa, Avrupa’da ırkçı-faşist yükselişe, başta üye ve taraftarlarımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya çağırıyoruz! ADGB platformu ekseninde ortak mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Enternasyonal proletaryanın Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü olan,1 Mayıs gibi tarihsel bir günü dünya işçi sınıfına ve ezilen halklarına mücadele, direniş ve canlarıyla armağan edenleri sevgi, saygı ve minnetle anıyor,devrimci coşkumuzla selamlıyoruz!

1886 yılında Şikago’da toplanan Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu, ağır ve uzun çalışma koşullarına karşı, 8 saatlik iş günü için 1 Mayısta büyük bir ve grevle 8 saatlik çalışma uygulamasını fiili olarak hayata geçirmeye başladı.Işçilerin doruk noktasına ulaşan ve hayatı felce uğratan bu büyük direnişi karşısında saldırıya geçen burjuva egemenler 4 işçiyi katletti ve tutukladıkları işçi önderleri olan Albert Persons, Adolf Fischer, Geroge Engel ve August Spies’i 11 Kasım 1887 yılında idam etti.

İşçi önderlerinin idama giderken son sözleri olan, “Burada bir kıvılcımı yok edeceksiniz ama orada, önünüzde, arkanızda  her yerde başka kıvılcımlar çıkacaktır. Bu içten içe yanan bir ateş. Bu ateşi söndüremeyeceksiniz!” deyişleri tarihe not düştü.Ve bugün de, dünya işçi sınıfı ve ezilen halkların elinde bir direniş mevzisi ve sönmeyen bir meşale olarak yanmaya devam ediyor!

İşçiler, Emekçiler, Göçmenler,

2021 1 Mayıs’ını dûnyayı saran ağır pandemi koşullarında, 3 milyona yakın insanın öldüğü, milyonlarca insanın işsizler ordusuna katıldığı ve dolayısıyla dünya genelinde ezen ezilen çelişkisinin daha da derinleştiği ve keskinleştiği,baskı,sömürü, işsizlik, yoksulluk ve açlığın milyonları ve milyarları sarıp çevrelediği, emperyalist saldıganlık,bölgesel savaşlar, gerici ve faşist devletlerin baskılarından dolayı on milyonlarca insanın göçmen durumumuna düştüğü, binlercesinin göç yollarında öldüğü ve denizlerde boğulduğu, gelebildikleri ülkelerde ayrımcı, ırkçı-faşist saldırıların hedefi olduğu, kadın  katliamının yoğun yaşandığı bir süreçle karşılıyoruz. Görüyoruz ki emperyalist kapitalist sistem ezilenlere ağır sömürü, işsizlik, yoksulluk ve katliamlardan başka bir şey sunmuyor.

Öyleyse biz de yaşadığımız Avrupa’da; sömürücü, işgalci,talancı ve vurguncu dünyanın bir parçası olan Avrupa emperyalist kapitalistlerin ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal haklarımıza yönelik saldırılarına karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olup, taleplerimizi haykıralım her fırsatta “demokrasi” den dem vuranların iki yüzlülüklerini teşhir edelim.

Yoksulların ve emekçilerin salgınına dönüşen Covid-19 salgınının faturasını, işçilere emekçilere değil, bu küresel salgında işçileri ölümüne çalıştıran ve fırsata çevirerek  kasalarını şişiren burjuvazinin ödemesi gerektiğini haykıralım! Silah tekellerinin Ortadoğu’yu harabeye çevirdiğini haykıralım!

Başta Alman emperyalizmi olmak üzere, genelde AB emperyalistlerinin ne kadar iki yüzlü ve kirli siyaset izlediklerini, demokrasi laflarının bir palavradan ibaret olduğunu, her daim siyasi ve ekonomik çıkarlarının esas ve temel olduğunu deşifre edelim. Ve bugün ağır faşizm koşullarında adeta halklarımıza kan kusturan faşist TC nin ve bugünkü temsilcilerinin her zaman ekonomik, siyasi ve askeri destekçileri, yapılan katliamların suç ortakları olduklarının altını çizelim.

Binlerce yıldır mülkiyetçi ve ataerkil bir sistemin saldırı ve kuşatması altında bulunan kadınların, görünen ve görünmeyen emeğinin sömürüsünü görünür kılmak, salgınla birlikte özellikle hizmet sektöründe kadınların uzun saat, güvencesiz çalışma koşullarına karşı kadın işçilerin mücadelesini  yükseltelim.

Kadın ve  LGBTİ+ların küresel boyutta ataerkil kapitalizme karşı yükselen  mücadelesi ve dinamiğiyle birlikte; tüm ezilenlerin tek kurtuluş yolunun sosyalizmde, sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünyanın yaratılmasında yattığını haykıralım!

Emperyalist kapitalist barbarlığın geleceksizliğe mahkum etmeye çalıştığı, oysa her devrimsel ve tarihsel dönemlerde gençliğin oynadığı rolü unutmadan; gençliğin hareketli, dinamik ve enerjisiyle bütünleşerek, mevcut egemenlikçi sistemin insanlık, yaşadığımız gezegen ve tüm canlılar için bir yıkım projesi olduğunu haykıralım!

ADHK, ADKH, SYM olarak, emperyalizme, kapitalizme, baskı, sömürü ve yoksulluğa, Avrupa’da ırkçı-faşist yükselişe, başta üye ve taraftarlarımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya çağırıyoruz! ADGB platformu ekseninde ortak mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

-Yaşasın İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs!

-Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

-Covid 19 Değil, Kapitalizm Öldürüyor!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Socialist Youth Movement)

1 Mayıs 2021