17’ler Fransa Mulhaus’da Anıldı

Komünizm yürüyüşümüzün mücadele siperlerinde bayraklaşan 17 ler ölümsüzlüğünün 13’üncü Yılında Fransa Mulhausda anıldı

Mulhaus (18-06-2018) Anma ilk olarak 17’ler şahsında devrim, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı Saygı duruşu sonrası Sınıf Teorisi adına yapılan konuşmasında Komünist önder İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının önderliğinde kurulan Partimiz, kuruluş aşamasından itibaren düşman için stratejik bir tehlike olarak görüldüğünü ve bu nedenle önder yoldaşımız devletin en üst zirvesi tarafından özel bir kararla imha edilerek komünist tehlikenin bertaraf etmesi amaçlandı. Ne var ki önder Kaypakkaya’nın “belki biz olmayacağız ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak” şeklindeki öngörüsü, Partimiz komünist önder kaypakkayanın yitirilmesin ardında mücadelesini kesintisiz devam ettirmiş bunu 1. Kongre ile. mücadele tarihini muhasebeye tabı tutarak siyasi ideolojik örgütsel ve askeri çizgisiyle daha ileri bir seviyeye yakalanmıştı. Bu TC sistemini ürkütmüş ve partimize karşı bir imha konseptini geliştirerek, düşman stratejik kuşatma imha yoluyla 17 yoldaşımızı katletmekle mücadelemizin bitireceğini sanan faşist TC Komünist önder kaypakkaya nın dediği gibi belki biz olmıyacağız ama bu çelik aldığı suyu unutmayacaktır.

Partimiz düşmanın sevincini kursağında bırakarak 2. Kongresini tamamlamakla kalmamış, 3. Kongresini de 72’ çıkışının bilimsel temelleri üzerinden yükselterek kendisini yeniden kurmasını başarmıştır. Nitel sıçrama olarak da ifade ettiğimiz bu çok yönlü, bütünlüklü bilimsel sentez 72’ çizgisinin bilimsel temellerden temsil edilmesidir. Bir diğer adı ile bilimsel komünizmin temsilidir. Bu çıkış sayesindedir ki, bırakalım bir adım geri atmayı, teorik temelleri daha ileri düzeyde yeniden kurulmuş, yeni mevziler kazanılmış ve devrimci adımlar atılarak partimiz devrimci kitleler içinde hatırı sayılır konuma getirilmiştir, sınıf teorisinin konuşmasın ardından sinevizyon gösterimin ardından anma sonlandırıldı..