Zorbalığınız, Korkunuzu Gizlemeye Yetmeyecektir!

Suruҫ’ta gerҫekleștirilen saldırıyı kınıyor, fașist ҫeteleri lanetliyoruz! Almanya’nın Berlin kentinde NAV-DEM derneklerine Alman polisinin yaptıḡı baskını protesto ediyoruz!

ADHK (16-05-2018) Son birbuҫuk ay iҫerisinde bașta HDP olmak üzere; MHP-AKP ittifakına  ve O’nun bașı fașist diktatör Recep Tayip Erdoḡan’a karșı olan Partiler tarafından Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın ҫeșitli bölgelerinde yürütülen seҫim ҫalıșmalarına 60’a yakın saldırı ve engellemede bulunulmuștur. Saldırıların büyük bir bölümü HDP’lilere dönük gerҫekleșmiș, 210 HDP’li gözaltına alınmıș ve bunlardan 16’sı tutuklanmıștır.

Seҫim arabalarına saldırma, yakma, seҫim standlarını daḡıtma, gözaltına alma, mitingleri yasaklama, etkinliklerin yapılacaḡı salonların sahiplerini tehdit ederek; HDP ve ittifakta bulunan güҫlerin etkinlik düzenlemelerine engel olma ve ҫalıșma yürüten insanlara fiziki saldırılarda bulunma vs. derken; dün (14 Haziran 2018) Urfa’nın Suruҫ ilҫesinde „oyumuzu HDP’ye vereceḡiz“ diyen esnafa AKP adayının akrabaları tarafından silahlı saldırı yapılmıș ve 4 kiși yașamını yitirmiștir.

Recep Tayip Erdoḡan, gizli toplantılar yaparak; ҫalıșmaların HDP’nin baraj altında kalmasında yoḡunlaștırılmasını, seҫim listeleri incelenerek seҫmenlerin markaja alınmasını, sandıkların bulunduḡu lokallerde yoḡunlașılmasını ve görevlilerin eksilmesi durumunda hemen görev alınmasını emrediyor. Bu emirlerle yola ҫıkan fașist ҫeteler, saldırılarda bulunuyor, kitleleri korkutmaya ve sindirmeye ҫalıșıyor. Bu saldırganlık, korkudan, ҫaresizlikten kaynaklanmaktadır.

„Demokrasi“ oyununu oynayan fașist diktatörlüḡün Cumhurbașkanı Erdoḡan, kurallarını kendisinin koyduḡu oyunun kurallarına, kendisi uymuyor. Örgütlemede , propaganda da etkili olan devrimci, demokrat politikacıları tutuklattırıyor, dernek ve partilere baskınlar düzenlettiriyor. Kendisi Almanya’da propaganda mitingi yapamadı, ama Alman devleti aracılıḡıyla Almanya’daki demokratik kitle örgütlerine baskın yaptırıyor ve böylece seҫim ҫalıșmalarını engellemeye ҫalıșıyor.

Hem kendini güҫlü gösterip, hem her türlü saldırganlıḡı kullanan bir iktidar, halk kitlelerinin iradesinden korkuyor. Iktidarın kendi ҫizdiḡi ҫerҫeve iҫerisinde gerҫekleșecek olan 24 Haziran Parlamento ve Bașkanlık seҫimlerinin sonucunda ișҫi sınıfı ve emekҫi kitlelerin sosyal ve siyasal sorunlarının ҫözümü gerҫekleșmeyecek. Ama buna raḡmen, halk kitlelerinin iradesinin seҫimlere özgürce yansımasına engel olmaktadır. Bütün bu baskılara raḡmen irademizi, fașist AKP-MHP ittifakına dayalı hükümetin devrilmesi, Tayip Erdoḡan’ın tahtından indirilip cezalandırılması yönünde kullanmak iҫin, kararlı ve azimli olmalıyız.

Suruҫ’ta gerҫekleștirilen silahlı saldırı, bașka saldırıların habercisi olabilir. Oy kullanılan alanlarda ve Seҫimler sonrasındaki olası provakasyon ve saldırılara karșı Devrimci demokrat, sosyalist kurum ve kurulușlar kitleleri uyarmalı, duyarlılıḡa ҫaḡırmalı, özsavunmayı örgütlemelidir.

Avrupa’da yașayan ҫeșitli ulus ve ulusal azınlıklara mensup halklar da iradesini, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da fașist iktidarın kendi korkuları iҫerisinde boḡularak yenilmesini saḡlamak iҫin kullanmalıdır. Sandıklara gitmeyi küҫümsememeli, bizleri korkutmak isteyenleri cesaretlendirmemeliyiz.

Suruҫ’ta gerҫekleștirilen saldırıyı kınıyor, fașist ҫeteleri lanetliyoruz!

Almanya’nın Berlin kentinde NAV-DEM derneklerine Alman polisinin yaptıḡı baskını protesto ediyoruz!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu(ADHK)

16 Haziran 2018