ADHK; Sınıf Mücadelesine Adanmış Yaşam: 17’ler …

Ve Onlar, 17 Haziran 2005 yılında Dersim’in Mercan Vadisinde bombalanırken, kurșunlanırken gögüslerini barikata ҫevirmișlerdi Bu kavga bitmeyecek ve sonuҫta yenilen ve köklü olarak tarihin ҫöplüḡüne atılacak olanın; baskı, sömürü ve zulüm düzeni ve onun egemenleri emperyalistlerin, kapitalistlerin ve onların ușaklarının olacaḡını, yüreklerinde haykırarak, ölümsüzleștiler.

ADHK (15-06-2018) Devrim ve sosyalizm mücadelesi tarihimiz, faşist Türk egemen sınıfları tarafından alçakça işlenmiş katliamların sayısız örnekleriyle doludur. 17 Haziran 2005, bu katliamlardan birine daha tanıklık etti.  Sınıf mücadelesi ekseninde mücadele yürüten devrimci, sosyalist hareket ve partilerin tasfiye ile karșı karșıya kaldıḡı, halk kitlelerinin alternatif bir ҫıkıș beklediḡi bir dönemde, militan bir atılganlıkla toparlanıp ataḡa geҫen 17’ler ve yoldașları; fașist diktatörlük iҫin ciddi bir tehlike olușturmaktaydı. Türk egemen sınıfları belli bir konsept dahilinde gerçekleştirdikleri 17 Haziran katliamıyla; komünist hareketi topyekûn tasfiye etmeyi hedefledikleri gibi;  fașist iktidara karșı mücadele eden devrimci harekete, emekçi mazlum halklarımıza göz dağı vermek ve her devrimci kalkışmayı ezebileceklerini göstermek istemekteydiler. Ancak  17’ler, öyle bir direniș mirası bırakmıșlardı ki arkalarında; düșmanın kötü emelleri kursaklarında kaldı. 17’lerin yarattıkları deḡerlerle yetișen  yoldașları, önder kadrolarını kaybetmenin acısına raḡmen; yeniden toparlanıp  kavgayı sürdürmeye devam ettiler.

Bu, 17‘lerin, kitleler ve yoldașları üzerinde yarattıkları etki, verdikleri bilinҫ ve durușlarıyla yansıttıkları kararlılık sonucu olmuștur. Temelleri saḡlam atılan bir yapı, ҫevreden gelen saldırılardan etkilense de ve kısmi zararlar görse de; ayakta durmayı bașarır.

Zorluklara boyun eḡmeden koșulları kendi lehine ҫevirme kararlılıḡıyla yola ҫıkan 17’ler ve yoldașları, 15-16 Haziran 1970 ișҫi ayaklanmasının barikatları așarak düșmanı püskürtmenin mümkün olacaḡı mesajını ҫoktan almıșlardı. Ve Onlar, 17 Haziran 2005 yılında Dersim’in Mercan Vadisinde bombalanırken, kurșunlanırken gögüslerini barikata ҫevirmișlerdi. Bu kavga bitmeyecek ve sonuҫta yenilen ve köklü olarak tarihin ҫöplüḡüne atılacak olanın; baskı, sömürü ve zulüm düzeni ve onun egemenleri emperyalistlerin, kapitalistlerin ve onların ușaklarının olacaḡını, yüreklerinde haykırarak, ölümsüzleștiler.

Ölümsüzleșen 17’lerin iҫinde yeralan yoldașlarımızdan kimisi Konfederasyonumuz ADHK faaliyetlerine katkıda bulunurlarken; bunlardan Berna Saygılı Konsey üyemiz olarak görev almıș ve Kadın Hareketimizin de örgütlenmesinde öncülük yapmıștır.

Aramızda yașadıklarını onur duyarak haykırdıḡımız:

CAFER CANGÖZ,  AYDIN HANBAYAT, OKAN ÜNSAL, CEMAL ÇAKMAK,  A. RIZA SABUR, ALAATTİN ATAŞ, ÖKKEŞ KARAOḠLU, BERNA SAYGILI, TAYLAN YILDIZ, KENAN ÇAKICI, İBRAHİM AKDENİZ, BİNALİ GÜLER, DURSUN TURGUT, GÜLNAZ YILDIZ, AHMET PERKTAŞ, ҪAĞDAŞ CAN ve ERSİN KANTAR’ı saygıyla anıyoruz!

Onları, idealleri olan sosyalizm ve  sınıfsız toplum mücadelesinde yașatacaḡız!

MERCAN TARİHTİR! KANLA YAZILAN TARİH SİLİNMEZ!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

Haziran 2018