2. Ortadoğu Gençlik Konferansı Kobane’de gerçekleşti

SYM’nin aktif olarak katıldığı 2’nci Ortadoğu Gençlik Konferansı Kobane’de “Gençlik Öncülüğünde Çok Renkli ve Demokratik Bir Ortadoğu’ya” şiarıyla gerçekleşti

SYM (10-03-2019) Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) gençlik örgütleri öncülüğünde 2015 yılında Amed’de birincisi gerçekleşen Ortadoğu Gençlik Konferansının ikincisi Rojava-Kobane’de Kobane Kültür Merkezinde, faşist Türk devletinin işgal-saldırı tehditleri altında, Suriye devletinin ve Güney Kürdistan yönetiminin Konferans delegelerini engelleme çabalarına rağmen başarıyla tamamlandı.

1.Ortadoğu gençlik Konferansının kararı doğrultusunda oluşturulan Ortadoğu Gençlik Koordinasyonu öncülüğünde planlanan fakat hem koordinasyonun yaşadığı sorunlar hem de Ortadoğu’da ve Türkiye-Kuzey Kürdistandaki gelişmelerden kaynaklı ertelenerek 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen SYM(Sosyalist Gençlik Hareketi)’nin de bileşeni olarak katıldığı 2.Ortadoğu Gençlik Konferansı, 15 farklı ülkeden 300’ü aşkın gençlik delegesinin katılımıyla Ortadoğu gençliğini, sorunlarını ve mücadelesini tartıştı. Farklı ülkelerin gençlik mücadelelerinin deneyimlerininde aktarıldığı konferans, belirlenen gündemler doğrultusunda çalışmalarını canlı bir şekilde sürdürdü.

Esas olarak Ortadoğu Gençlik örgütlerinin en geniş şekilde bir araya getirilerek birbirleriyle ilişkilenmeleri, mücadele deneyimlerinin ortaklaştırılması, gençliğin yaşadığı sorunların açığa çıkarılarak çözüm yolları üzerinde yoğunlaşması ve ortak mücadele araçlarının ortaya çıkarılmasını hedefleyen konferansın uzun vadede ise; Ortadoğu’da gençliğin demokratik-sosyalist mücadelesini ortaklaştırmak ve geliştirmek, Ortadoğu’da devrim perspektifini yaymada Gençliğin rolünü ve görevini açığa çıkarmayı hedefleyen Konferans canlı tartışmalara sahne oldu.

Birinci gün; Konferansa katılan gençlik örgütlerinin açılış konuşmaları ve “Ortadoğu gençlik ve halk direnişleri” üzerine sinevizyon gösterimi yapıldı. Açlık grevindeki DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÜVEN Gençlik Konferansına gönderdiği mesajla gençleri selamladı.

İkinci gün; “Kapitalist Modernite çağında Orta Doğu’daki kriz ve yaşanan sorunlar” üst başlığı altında; kadın ve toplumsal cinsiyetçilik, dincilik, milliyetçilik, dogmatizm ve jineoloji alt başlıklarıyla sunumlar yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu konferansın devamında ise Ortadoğu’daki halk hareketleri ve özgürlük mücadeleleri başlıkları tartışıldı.

Üçüncü ve son gün; Kürdistan’ın dört parçasının yanı sıra Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Libya, Ermenistan, Mısır, Türkiye, Tunus, Yemen, Afganistan, Kuzey Afrika ve Sudan’ın farklı halkları ve inançlarından 300’ü aşkın gencin katıldığı konferansın son gününde yürütülen tartışmalar sonucunda Konferans Sonuç Bildirgesi hazırlandı ve Ortadoğu Devrimci Gençlik Meclisi kurulması oy birliği ile kabul edilerek, üyeleri seçildi. Sonuç bildirgesinde şunlara yer verildi;

“Konferans çerçevesinde belirlenen program büyük bir titizlikle başarıyla yapıldı. Konferans mekanı olarak da Rojava’nın Kobanê kenti seçilmişti. Konferansın Kobanê’de düzenlenmesinin bir diğer anlamı da sahip olduğu direnişin maddi ve manevi olarak tüm Ortadoğu gençliği için perspektif niteliğinde olmasıdır.…….. Ortadoğu coğrafyası egemen, statükocu ve toplum karşıtı güçlerin yarattığı kriz, çatışma ve yabancılaştırmayla bu topraklarda kaosu süreklileştirmiştir. Bu saldırganlık sonucu dinci, mezhepçi, cinsiyetçi ve toplum karşıtı politikalarla Ortadoğu’nun tüm farklılıkları ayrımcılık ve çatışma nedenlerine dönüştürülmüştür. Böylece Ortadoğu’nun halkları birbirine karşı savaştırılmıştır. Ortadoğu halkları da dinci ve mezhepçi politikaların bir parçası ve tarafı haline getirilerek statükocu güçler arasında taraf belirlemek ve savaşmak durumunda bırakılmıştır.……Konferansımız YPG/YPJ tarafından özgürleştirilen bir alanda düzenlendiğinden dolayı, YPG/YPJ savaşçılarının fedakarlıklarının ve direnişlerini minnetle anmıştır.

Her ne kadar Ortadoğu’da demokratik, sosyalist ve devrimci birçok gençlik örgütlenmesi olsa da yeni bir örgütlü ve devrimci yapı ihtiyacı da görülmüştür. Bu nedenle konferansa katılan tüm bileşenler oy birliğiyle yeni bir cephenin kurulması kararına gitmişlerdir. Bu yapının da meclisleşme şeklinde olması kararına varılmıştır.

Konferansta işgalci Türk devletinin hepimizin düşmanı olduğu kararı alınmıştır. Türk devletinin Ortadoğu’daki tüm yıkıcı faaliyetlerine karşı gençlerin her yerde ortak mücadele etmesi kararı alınmıştır.

Diğer yandan uzun vadede ise Dünya Gençlik Konferansı’nın düzenlenmesi için çalışmalara başlanması kararı alınmıştır. Engellemelerden konferansa katılmayan yapı ve kişilerle de diyalog ve ilişkinin geliştirilmesi ve burada alınan kararlara ortak edilmesi çalışılması gerektiği belirtilmiştir.

Kobanê’nin konferansa ev sahipliği yapması ve misafirperverliklerinden dolayı, konferansın tüm delegeleri olarak Kobanê’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz…..”

Ayrıca, Kürt Ulusal Hareketi Önderi Abdullah Öcalan’a uygulanan ağırlaştırılmış tecride dikkat çekmek amacıyla dört dilde açıklama yapan konferans delegeleri, Öcalan üzerindeki tecridin kabul edilemez olduğunu ve tecridin Öcalan nezdinde bölge halklarına uygulandığını belirterek, Öcalan’a yönelik tecride karşı DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven öncülüğünde başlatılan eylemleri selamladı.