2023 Yılı Dünya Ezilen Halklarının Özgürlük Mücadele Yılı Olacaktır!

2022 yılını geride bırakacağımız şu günlerde emperyalist-kapitalist sistemin dünya ezilen halkları üzerinde talan ve savaşlarla sömürü düzenini korumaya çalıştığı; kadına şiddetin, emekçilerin hak gasplarının yoğunlaştığı, kapitalist kar hırsının ekolojik dengeleri alt-üst ettiği saldırılara ve bu saldırılar karşısında Dünya Ezilen Halklarının karşı duruşlarına, örgütlü mücadelelerine sahne olmuştur.

Egemen sınıflar açısından da var olan statülerini korumak, güçlendirmek için her geçen gün daha da pervasızlaşarak, saldırı ve sömürü politikalarını hamle üzerine hamle yaparak hayata geçirmenin çabası içinde olduğunu görüyor, yaşıyoruz.

Rusya emperyalist gücünün Ukrayna üzerindeki işgali, Çin’in gövde gösterileri, ABD emperyalizminin yayılmacı politikaları, Türkiye egemen faşist güçlerinin başta Kürt ulusu olmak üzere Komünist,  Devrimci ve Demokrat güçlere karşı yürütmüş olduğu katliamlar ve son olarak Paris’te 3 Kürt’ün katledilmesine kadar uzanan ırkçılığı körükleyen uluslararası kirli oyunlar, Ortadoğu’daki saldırılar ve katliamlar  karşısında 2023 yılının örgütlü bir mücadele yılı olacağı, tüm ezilenlerin özgürlük mücadelesinin gelişeceği, umudumuzu asla yitirmeyeceğimiz, örgütlü ve mücadele dolu bir yıl olmasını umut ediyoruz.

Yeni Yıl, Tüm Halklar İҫin Başarı ve Mutluluk Yılı Olsun!

Yeni Yılda, Emperyalizm kaybedecek, direnen halklar kazanacak!

2023 Yılında, Birlik, Dayanışma ve Mücadeleyi Yükseltelim!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Sosyalist Gençlik Hareketi)