40. Ölümsüzlük Yılında, Kaypakkaya’yı Analım, Sahiplenelim!

ADHK (15 Mayıs 2013) Türkiye-Kuzey Kürdistan’ın devrim ve demokrasi mücadelesinde bir kıvılcım olan İbrahim Kaypakkaya’nın 40. ölümsüzlük yılına girmiş bulunmaktayız. İbrahim Kaypakkaya’nın 40 yıl önce geliştirdiği bütünlüklü devrim fikriyatı, proletarya ve emekçiler başta olmak üzere, ezilen ulus, azınlık ve inançlar için bir manifesto niteliği taşırken, egemenler açısından ise tarihsel bir yenilgi ve korkuyu ifade etmekteydi.

Kaypakkaya’nın özellikle, ‘Kürt ulusal sorunu, Ermeni soykırımı, Kemalizm, devletin niteliği, mataryalist devrimci tarih anlayışı ve gelecek toplum projesi’ gibi çözümlemeleri, bir yandan sol hareket üzerinde de etkili olan geleneksel gerici paradigmayı parçalarken, diğer yandan ise ezilenlere gerçek kurtuluş yolunu göstermekteydi. Ki bundan kaynaklı Kaypakkaya ve güzergâhı egemenlerin bir numaralı stratejik hedefi durumuna gelerek 18 Mayıs 1973’te Amed zindanlarında hunharca katledilmesine sebep oluyordu.

Fakat Kaypakkaya ve geliştirdiği devrim fikriyatı Türkiye-Kuzey Kürdistan’da binlerin, onbinlerin elinde kızıl bir meşaleye dönüşmüstü artık. O günden bugünlere ülkemizin yüzlerce oğulları ve kızları Kaypakkaya güzergâhında sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya düşüyle teredütsüz güneşe yürüdüler ve yürümeye devam etmekteler.

Egemenlerin Kaypakkaya korkusu dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bu tarihsel korkunun ürünü olarak Kayapakkaya’nın adını anan, sloganını atan ve onu sahiplenenlere yüzlerce yılı bulan cezalar verilirken, içlerinde devrimci, aydın ve yazarların da bulunduğu yüzlerce kişi ise devletin gözaltı, tutuklama ve soruşturma terörüne maruz kalmaktadır. Fakat nafile, egemenlerin hiçbir gerici saldırısı ezilenlerin Kaypakkaya’yı sahiplenmesini engeleyemeyecektir. Egemenlerin pervasız tüm saldırılarına karşın, Türkiye-Kuzey Kürdistan ve Avrupa’da onbinler ” Kaypakkaya’yı savunmak onurdur”şiarı ile meydan okumaktadırlar.

ADHK olarak, Kaypakkaya’nın 40. Ölümsüzlük yıl dönümünde, Avrupa’da ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da ”Kaypakkaya’yı savunmak onurdur” şiarı ile tüm ezilenleri alanlara çıkmaya ve Kaypakkaya’yı, Kaypakkaya şahsında Devrim ve Sosyalizm mücadelesini sahiplenmeye ve yükseltmeye çağırıyoruz.

İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür!

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

Kaypakkaya’yı savunmak onurdur, onuruna sahip çık!

15 Mayıs 2013

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)