42 YIL ÖNCE, DÜŞMANLARIMIZIN SÖNDÜRDÜKLERİNE İNANDIKLARI MEŞALE, HALA YANIYOR VE YOLUMUZU AYDINLATIYOR!

ibrahimADHK (17-05-2015) 42 yıl önce; Türk egemen sınıflarının faşist diktatörlüğü kendisi iҫin en tehlikeli gördüğü düşüncelerin sahibi ve önderlik vasıflarına sahip Ibrahim Kaypakkaya’yı imha etmek iҫin kararını vermişti. Türkiye-Kuzey Kürdistan işҫi, köylü ve genҫlik mücadelesi iҫerisinde olgunlaşarak yanan bu meşalenin söndürülmesi ile geleceğin aydınlatılmasının engellenebileceğine inanıyorlardı.

1973 yılının 24 Ocak’ında Dersim Zel dağında yoldaşlarıyla birlikte düşmanın saldırısına uğrayan, ҫatışmadan yaralı olarak kurtulup kaҫan ve bir ihbar sonucu yakalanan Kaypakkaya, Diyarbakır zindanında 3 ay süren işkencelerden sonra 18 Mayıs 1973 yılında faşist cellatlar tarafında katledilir. Onlar, bu tehlikeli düşüncelerin sahibi ve yarattığı hareketin önderini imha etmeden önce, teslim alarak arkasında bıraktığı komünist devrimci etki ve değerleri lekelemek ve yoketmek istiyorlardı.

Ama O, onların bu kirli emellerinin gerҫekleşmesinin önünde komünistҫe bir duruş sergiledi ve davasını; faşist diktatörlüğün işkencecilerinin ve paşalarının karşısında aktif olarak savundu. O, bu duruşuyla; geleceğin nesillerine ölüme rağmen yenilmezliğin örneğini miras olarak bıraktı.

O’nun bu mirası, ve dünyayı, yaşadığımız toplumsal yapıyı değiştirmek iҫin; sürekli araştırıp öğrenmek, somut şartları doğru değerlendirip kendini yenilemek, eksik olanı tamamlamak, yanlış olanı ve somut şartlara uygun olmayanı reddetmek pensip ve perspektifini, örnek alan biz yoldaşları; O’nun düşüncelerinin geliştirilip hayata uygulanması iҫin mücadelemizi ve ҫok yönlü ҫabalarımızı sürdüreceğiz.

Yaşamının bir ҫok evresinde sanata olan ilgisini, sanat ve edebiyat dergilerini düzenli olarak okuması, Nazım Hikmet ve Cemal Süreyya gibi şairleri severek okuması, Ruhi Su’yu severek dinlemesi ve 20’nin üzerinde yazdıkları şiirleriyle yansıtan Kaypakkaya’nın; kültür ve sanatın sosyalizm mücadelesindeki öneminin farkındalığını ve önemini dikkate alıp; 42. Ölümyıldönümüne atfen başlatılan Kültür Sanat Akademisi ҫalışmalarını selamlıyor, benimsiyor ve destekliyoruz.

Bütün kültürlerin ve sanatın güzellikleriyle yaşatıldığı ve bütün kültürel ve sanatsal zenginliklerin tüm halklara sunulduğu, insanın insana ve mülke köleliğinin son bulduğu bir dünyanın yaratılması uğruna yürüttüğümüz mücadelenin meşalesi olmaya devan eden Ibrahim Kaypakkaya yoldaşı, ölümünün 42. Yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖLÜMSÜZDÜR!

ADHK (AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU)

Mayıs 2015