Halkların Demokratik İradesi Faşist Saldırılarla Boğulamayacak!

adhk-logo-yeni-300x300ADHK (18-05-2015) Egemen sınıflar ve onun yürütmedeki temsilcisi AKP başta olmak üzere, ezilenler cephesinin HDP şahsında yakaladıkları birlikteliğin korkusu ve bu korkunun hezeyanıyla yaklaşık 60 HDP merkezi ve mitinglerine saldırıda bulundular. 
Faşist AKP’nin tüm yönetici kadrolarının bugüne kadarki, “baraj altı” açıklamalarına bakıldığında,  bu sabah Adana ve Mersin’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen saldırıların tek merkezden kendileri tarafından planlanıp uygulamaya koyulduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Saldırı sonrası yapılan tüm açıklamaların burjuva diplomasisinin iğrenç yalanları olduğu bizler tarafından gün gibi açıktır. Halkların demokratik ittifak gücünün faşist seçim barajını yıkacağı  korkusu, AKP’nin topyekün saldırı ve pravakosyonlarına daha pervasızca devam edeceğini göstermektedir. Bu temelde, diğer meselelerde olduğu gibi seçim sürecine de onlarca planla girmiş bulunan egemen sınıflar, provakasyonlarla halkları birbirine düşürme ve HDP bileşenlerinin kazanımlarını zayıflatmayı hedeflemektedir.


Başta ezilenler cephesi ve onun bir parçası olan bizler tarafından, bu saldırılara egemenlerin istediği bir zemin üzerinden değil, kendi haklılığımız ve meşruluk zeminimiz üzerinden gerekli cevabın verileceği bilinmelidir. Buna göre tüm ADHK bileşen, federasyon, komite ve üyeleri bu meşru zemin üzerinde eylemlikler örgütlemeli ve en ön saflarda yer almalıdırlar. Unutmayalım ki, tarihsel süreçleri itibariyle egemen sınıfların “demokrasi, kardeşlik” teranelerini çaldıkları dönemler, biz ezilenlere karşı geliştirilen saldırıların daha da yoğunluklu bir şekilde yürütüldüğü dönemlerdir. Bu gerçeklik, sistemin genel karekterinden ileri gelmektedir. Bu özelliğini unutmadan, egemen sınıfların seçimler sürecinde her türden hile ve entrikaya başvuracağı kesindir. Oyların çalınmasından tutalım, kan dökülmesine kadar her şey hesaplanmalıdır. Avrupa’daki seçim süreci bundan farklı işlemiyor. Oyların bulunduğu oda anahtarlarının yedeklerinin bulundurulması dahi bunun bariz bir örneğidir. Doslarımızla yakaladığımız birliktelikleri daha güçlü kılacak ve pekiştirecek duruşlar içinde olmamız dünya görüşümüzün gerekliliğidir.

Bu gereklilik bilinciyle tüm güçlerimizi yapılacak-yapacağımız eylemliklerin daha güçlü kılınması için görev başına çağırıyoruz. Bu kalleş faşist saldırı ve provakasyonlara karşı duyarlı olan tüm güçleri bir kez daha sokakta ve sandıkta HDP’yi sahiplenmeye, tek yumruk, tek barikat bilinciyle hareket etmeye çağırıyor, biz kazanacağız, demokratik halk ittifakı kazanacak diyoruz. 

Egemen sınıfların korkusunu daha da büyüt!

Her türden saldırılara karşı ezilenlerin davasına sarıl!

Kahrolsun her türden gericilik!

Kahrolsun faşist Türk devleti!

Yaşasın tam hak eşitliği ekseninde halkların kardeşliği!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)