47. Ölümsüzlük yılında Kaypakkaya yoldaş Viyana ve Innsbruck ‘da Partizan ve Sınıf Teorisi tarafından Devrimci coşkuyla Anıldı!

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya şahsında, Parti ve Devrim şehitleri anma etkinlikleri, 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü eş zamanlı olarak, Avusturya’nın Viyana ve Innsbruck kentlerinde anıldı

AVUSTURYA (18-05-2020) Planlaması ve gerçekleştirilmesi, kolektif emek ve çalışmanın ürünü olan anma etkinlikleri bu birlikteliğin ürünü olarak, etkinlik alanında birleşen kitlenin ,devrimci coşkuyu, devrim davasında yitirdiklerimizin devrim düşlerinin, kararlılıklarının paylaşılması, bunun her koşulda devrimci mücadelenin bir bileşeni-zemini haline getirilmesi önemliydi ve anma etkinliği başından beri bu devrimci bilinçle ele alınıp örgütlendi. Anma, etkinliklerinde PARTİZAN ve SINIF TEORİSİ Taraftarları adına yapılan   konuşmalarda özetle

71 devrimci çıkışının zeminini oluşturan ’68 kuşağı, dünyada ve Türkiye’de büyük toplumsal-siyasal çalkantı ve arayışların üzerinden yükseldi. Çin’de gerçekleşen Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin, Vietnam Devrimi’nin dünyayı sarıp sarmaladığı, eskiye dair ne varsa hücum edildiği bir tarihsel kesitte; tıpkı günümüzde olduğu gibi kapitalist emperyalist sistemin yoğun olarak sorgulandığı bir dönemde, ’71 devrimci çıkışının ülkemiz topraklarındaki komünist yüzünü İbrahim Kaypakkaya yoldaş oluşturdu. Denildi konuşmalarda devamla

Coğrafyamız   devrimci hareket önderlerinden Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve Kürt ulusal kurtuluş hareketi önderlerinden Mazlum Doğanları, onlar şahsında on binlerce bağımsızlık, kurtuluş ve devrim şehidini saygıyla anılan   konuşmalar.   Kaypakkaya’yı hakim sınıflar cephesinden ‘tehlikeli’ kılan en önemli neden ülkemizde sınıflar gerçekliğini Marksist bir şekilde ele aldığı ve Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını savunması ve Hakim sınıf ideolojisi Kemalizm’den köklü bir kopuş sergilemesi ve Ermeni soykırımı, milli mesele, gibi birçok sorunu tahlil ettiğini vurgulayan konuşmalardan sonra

Açıklamaların   ardından okunan Kaypakkaya şiirleri ve müzikler ve seslendirilen marşlarla anma programı yerli ve göçmen kurumlar kurumlar adına yapılan konuşmalarda ortak mücadele vurgusu yapılarak ortak sloganlarla anmalar bitirildi.

SINIF TEORİSİ VE PARTİZAN TARAFTARLARI AVUSTURYA