Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya İsviçre’de Anıldı

İSVİÇRE (18-05-2020) 47’nci Ölümsüzlük yıllında Türkiye Kuzey Kürdistan proletaryasının öncü müfrezesi partimiz Maoist Komünist Parti’ nin kurucu önderi ve Başkomutanımız, Komünist önderimiz İBRAHİM KAYPAKKAYA isviçrede sınıf teorisi ve partizan ortaklaşa anma gerçekleştirildi. Kaypakkayanın Kızıl güzergahında savaşarak şehit düşen tüm önder kadro ve şavaçcılarımızı, Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketlerinin devrimci önderlerini ve savaşçılarını, kısacası dünyada devrim ve Komünizm şehitlerinin için saygı duruşuyla başlayan anmaya açılış konuşmasının ardından MKP ve TKP- ML adına yapılan konuşmaların ardında Rojovada MKP- HKO ve PKK HPG konseyin göndermiş olduğu görüntülü sinevizyon mesaj sunuldu Ardından HBDH mesaji ve Rojova MLKP Hüseyin Demirci akedemisi yazılı mesajı okundu.

MKP mesajında Parti ve Devrim Şehitlerini Anma Vesilesiyle;Şan Olsun Komünist Toplum Uğruna Döğüşüp Devrim İçin Ölenlere!…Değerli Yoksul Dünya Halkları, Mazlum Ulusları ve Dünya Proletaryası!Değişik Ulus ve Azınlıklardan, Ezilen Cins, İnanç ve Kimliklerden Değerli Halklarımız, İşçiler!Devrim ve Sosyalizm Mücadelecileri Dostlar, Komünizm Savaşçısı Yoldaşlar! komünist önderimiz ibrahim kaypakkaya nın 18 Mayıs 1973 de Diyarbakır ilkencehanelerinde, aylarca sürdürülen işkenceler ardından faşist diktatörlük tarafından katledilmesinin onun salt işkencehanelerindeki direnşçiliği ile ilintili değil. Esas sebep bu direnişe rengini veren bütünlüklü komünist fikirleri ve pratiğidir. Kaypakkaya Türkiye kuzey kürdistan devrim tarihinde nitel bir çığırdır. Kaypakkaya Teori – pratik bütünlüğüdür. Kaypakyayı anmak Komünizm ideolojisini ve halkın gerçek sınıfsal çıkarlarını her şeyin merkezine almaktır. Tekniğe paraya tapmanın tersine, halkın yaratıcı ve değiltirici güçüne güvenmektir. Kaypakkayayı anlamak Karar vermek ve başarma azmidir. Emperyalist kapitalist sisteme karşı sınıf kinini büyütmektir. Ve yeri anı geldiğinde celladın gözlerinin içine içine cüretle bakabikmektir. işte biz böyle bir önder ideolojık cizgi ve şahsiyete sahibiz ve bu gün bu cizginin vucut bulduğu önderi yoldaş Kayoakkaya’yı anıyoruz. 47. Ölümsüzlük Yıldönümünde içinde geçtiğimiz somut durum olan corona pandemininden dolaya, merkezi olarak planladıkları, anma gecelerimizi komünist önderimiz kaypakkaya’ 47. Olümsüzlük yılında stratejik yürüyüşümüzün zafer bayrağıdır! etkinlikleri zorunlulukdan iptal edilmişti.

Hiçbir Özgün Durum, Komünist Önderimizi ve Ölümsüz Kutup Yıldızlarımızı Anmanın Önünde Engel Değildir! 47. Ölümsüzlük yıl dönümünde, Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaş, bu gün isviçre ve Avrupa’da çeşitli bölgelerde etkinliklerle anılıyor!18 Mayıs faşist Türk devleti şahsında emperyalizmin, komprador bürokrat kapitalizmin, feodalizmin ve tüm dünya gericikiğinin komünizmi kazanma azmiyle direnen ve ser verip sır vermeyen, proletaryanin öncü önderlerinden İbrahim Kaypakkaya şahsında enternasyonal proletaryanın önünde acizlelerek diz çöktüğü tarihi bir gündür.18 Mayıs önder İbrahim Kaypakkayanın yaşamı ve ölümüyle billurlaştırdığı proletaryanın kzıl bayrağının zafer günüdür. Bizlere sonuna kadar devrim zafere kadar savaş çağrısıdır.18 Mayıs, Komünizmi kazanmak için kararlılık manifestomuzdur.18 Mayısı unutmadık unutmıyacağiz!

18 Mayısın sanlı yolunu takip ederek ilerleterek geliştirerek somut durumun somut tahlil gerçeklikliliğinden hareketle, kızıl bayrağı göndere çekene denk sosyalist halk savaşımizin zaferiyle kazanacağız.18 Mayıs kızıl güzargahımızın vazgeçilmez stratejik önderi KaypakkayaKomünizm mücadelesinin sönmeyen kızıl yıldızıdır.Müzik dinletisinin ardından anma etkinliği sonlandırıldı.