8 Mart’ta; Grevle Direnişe, Direnişle Özgürlüğe!

165.yılında emeğin  sömürüsüne, eşitsizlizlige, cinsiyet  ayrımına karşı,  mücadele eden kadın emekçileri selamlıyoruz.

Kapitalist patrikal sistem, kadının ücretli ücretsiz emeğini doğal bir iş alanıymış gibi “ normalleştirerek” sömürüyor. Mutfak ve çocuk bakımını, annelik duygusunu dahi pazara bağlayarak kadının bütün yaşamını kontrol altında tutuyor. Kadın emeğinin görünmezliğini görünür kılmak için “dünyayı yerinden oynatabilecek “ örgütlü bir  yaşam kapitalizmi alt ederek kadınları özgür kılar.

Yoksulluğa isyan edenlerin sesleri son yıllar da her coğrafya da yükseliyor. Şili, Lübnan, Fransa, Kolombiya’da ve daha bir çok ülke de kadınlar bu protestoların en önünde yerini aldı. Bugün Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da  işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının gittikçe zorlaştığı, ekmeğe muhtaç hale getirildiği şu günler de  sokaklar da Migros, Yemek Sepeti, Trend Yolu, Flormar işçileri, direniyor.

Son yıllarda kadın hareketleri, işçi sınıfının oldukça bilindik bir  yöntemi olan grev hakkını, dünya çapında yeniden bir araç haline getirdiler. Kadın  grevleri özellikle de ekonomik kriz koşullarında, güçlü bir mücadele biçimi olarak Dünya’nın bir çok ülkesinde hayat buldu. Bu grevler de  neoliberal ve Patriyarkal  politikaların sonuçları protesto ediliyor. Bu politikalar altında piyasanın çıkarları için ucuz, esnek, güvence gerektirmeyen emeğe dönüştürülüyor. Ev içinde çalıştıkları onca saat görmezden geliniyor.Kadınlar ücretli ve ücretsiz emek kıskacında giderek yoksullaştırılıp aileye daha bağımlı kılınıyor.

Sömürülen,ezilen,şiddete ve baskıya ugrayan emekçi kadınlar, eşitsizlizlikten nemalanan patronlarla kadınların tarihsel kazanımlarına göz diken gericilerle,kadınları öldürenleri onların emeğini sömürenleri koruyan sisteme karşı baş eğmiyor direnişle özgürlük mücadelesini daha  da yükseltiyorlar. Bu anlam da her 8 Mart kadınların emek sömürüsüne karşı grev gününe dönüşmeli. 8 Mart Kapitalizmin emek sömürüsünü ve karanlığını kabul etmeyen, sistemin  baskı ve şiddetine karşı duran dünya emekçi kadınlarının günüdür. Egemen sınıfın baskısına karşı  boyun eğmeyen asırlardır mücedele eden kadınların direniş ve mücadele günüdür.

Yaşasın 8 Mart!

 Yaşasın Enternasyonal Kadın Mücadelemiz!

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi