Frankfurt’ta, Ukrayna’da yapılan Emperyalist savaşlara, sömürgeciliğe, işgale ve ilhaka karşı protesto eylemi gerçekleştirildi!

Frankfurt’ta SYM’nin de bileşeni olduğu  Enternasyonal Eylem Birliğinin  (IAB)  çağrısıyla bir  araya gelen kitle Ukrayna’da yürütülen kirli emperyalist savaş protesto edildi.

Başını ABD ve AB’ nin çektiği emperyalist  bloğun NATO yu genişletme emellerine karşı, Rus emperyalizmin bölgede hakimiyetini korumak ve bölge halklarını  kendi emperyalist çıkarlarına uygun halde tutmak amacıyla yürüttükleri kirli emperyalist savaş ve saldırganlık fiili bir askeri operasyona dönüşmesinin ardında, dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi, Frankfurt’ta da emperyalist savaş karşıtı sol, sosyalist , devrimci ve demokratik güçler bir araya gelerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

Eylem boyunca yapılan konuşmaların ortak teması ‘ bu savaşın emperyalistler arası kirli bir savaş olduğu, ne ABD ve AB’nin nede Rus emperyalist güçlerin halkların çıkarı için orda olduklarının ve savaşın tüm yıkıcı sonuçlarını ve faturasını halklar ve ezilenlerin ödeyeceği’ yönünde oldu. Ayrıca yapılan bir çok açıklamada bu  kirli savaşa karşı sınıf savaşını yükselterek ancak boşa çıkarılacağını ve uluslararası ezilen halk ve sınıfların enternasyonal dayanışma ve mücadelesine vurgular yapıldı.

Yapılan eylem daha sonra yeni yapılacak eylemlerin çağrısıyla son buldu.