ADEF 2. Kongresini özerk Dersim şiarıyla başarıyla sonuçlandırdı

1ADEF (Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu), Almanya’nın Mainz kentinde 15 Ocak 2016 Cumartesi günü gerçekleştirdiği 2 Kongresine katılım ve ilgi yoğundu

ADEF (18-01-2016) ADEF (Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu) gerçekleştirdiği 2 Kongresine Dersimlilerin birlik istemi damgasını vurdu.

ADEF, Almanya’nın Mainz kentinde 15 Ocak 2016 Cumartesi günü gerçekleştirdiği 2. Kongresine katılım ve ilgi yoğundu.

Mainz Gustavburg Alevi Kültür Merkezinde ADEF’in gerçekleştirdiği 2. Kongresi gündeme ilişkin canlı tartışmalara vesile oldu.

Kongre saat 12 00 de, Dersim 1937-38’de katledilenler ve devrim mücadelesinde yaşamını yitiren bütün devrimciler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Delege tespiti ve divan seçiminden sonra gündeme geçildi.

Gündeme ilişkin Dersim’in tarihi, Bugünü ve geleceğine yönelik genel bir değerlendirmesinin yapıldığı, genel perspektif yazısının doyurucu ve kapsamlı zengin bir içerik taşıması, kongrenin siyasal ve politik bir atmosferde geçmesine vesile oldu.

KONGREDE ÖNE ÇIKAN KONUŞMALARDAN KISA KISA

ADEF 2. Kongresine öne çıkan düşünce daha çok Dersimin gerçekliği, kimliği ve Özerk yönetimle kendini Dersim ve Dersimli olarak adlandırılmasıydı. Kısaca şu vurgular yapıldı.

“Binlerce yıllık bir kültürel miras ve tarihe sahip olan Dersim toplumu, nice padihşah ve zorbanın boyun eğdirme ve yok etme girişimlerine direnle karşı koyarak, varlığını 21. Yüzyıla taşıyabilmiştir. Tarih enyakın ve kanlı halkası, TC’nin “tek millet, tek devlet, tek inanç ve tek dil” yaratma anlayışı temelinde, 1937-1938 yıllarında Dersime karşı yürütüğü soykırım saldırısı ve bu saldırıya karşı geliştirilen halkımızın direnişidir.”

“Bugün Kuzey Kürdistan’da yaşanan iç savaş ve Kürt halkına karşı devreye konulan 12 Eylül ve 90’lı yılları aşan vahşi insanlık dışı saldırı konsepti, kongremizin düzenlenmesinikılan; böylesi çetin koşullarda halkımızın geleceğini tehdit eden dinamikleri tespit etmek ve bu tehditlerin bertaraf edilmesi için Dersimliler olarak yapmamız gerekenleri olarak akılla belirleme ihtiyacını dahada gerekli kılıyor.”

“Bugün Kuzey Kürdistan’da ilan edilen öz-yönetimleri tanıyor ve destekliyoruz. Özerk Kürdistan’da Özerk Dersim anlayışını savunan Federasyonu’muz bu doğrultuda bugünden yarına bir çalışmalarını sürdürmektedir.”

“Dersim halkı aydın ve ilerici bir siyasal düşünceye sahip olduğundan dolayı, kendi öz kimliğin farkındadır ve Bundan dolayı zora dayalı hiç bir kimligi kabul etmiyecektir. ADEF ve diğer Dersim kurumlarıda bu Dersimlilik kimliğine sahip çıkılmalıdırlar.”

“Bu durumda Dersimli’ler, Demokratik Federatif bir Cumhuriyet’de, Özerk olarak bizzat kendileri tarafından idare edilmelidir. Bütün ulusların eşitlik temelinde bir arada kaldığı ve baskıdan uzak şekilde kaynaştığı demokratik federatif bir sistem, tüm ulusların, azınlıkların ve bütün ezilenlerin yararınadır.”

“Bu özerklik kimliksel inkar ve geçmişteki katliamlar nedeniyle, Dersim toplumu, Türk yönetimi altında yaşamaya nasıl karşıysa, diğer dayatmacı yönetimi altında yaşamaya da öyle karşıdır. Zaza, Kürd, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Süryani, Ezidi, Arap ve öteki milliyetlerden halklarla federal demokratik bir cumhuriyette bir arada yaşamayı ve baskıdan uzak kaynaşmayı tercih etmektedir.”

Bütün bu kültürleri ezen, Türk Devletine karşı, Mozaik bir kültürlerden oluşan Dersim halkı birleşerek ortak bir mücadele hattı oluşturmalıdır.”

“Dersim dernekleri, federasiyonları ve kurumları bir meclis çatısı altında birleşmesi Dersimin geleceği için can alıcı öneme sahiptir. Tüm bu sorunların aşılması ancak, tek meclis çatısı altında ortak bir mücadele verilerek aşılabilecektir.”

“Dersim halkı ile Kürt halkının kaderi bugün her açıdan birleşmiştir.

Bütün Dersimli’ler Öz-yönetimleri ve Kürt halkının meşru demokratik mücadelesini destekleyerek bir dayanışma ve sahiplenme içerisinde olmalıdır.”

“Devletin, Dersim’in Doğası Ekolojik ve toplumsal yapısını tahrip etmek için bu coğrafya üzerinde Baraj, Maden ocakları, kalekol ve karakol yapımlarına hız vermiş durumdadır. Ayrıca, Devlet ,Dersim halkı’nın etnik, kültürel ve inançsal değerlerini asimlasyona tabi tutarak toplumu yozlaştırma ve dejenere etme girimşimlerine oldukça ağırlık vermiştir. Dolaysıyla Devletin Dersim’i yozlaştırma, dejenere etme ve doğanın ekolojik dengesini bozma temelindeki girişimlerine karşı birlikte ortak mücadele geliştirilmelidir.”

Kongre’nin üzerinde durduğu önemli konulardan biriside;

Devletin, Kuzey Kürdistan’da kürt ulusuna dayatığı haksız Savaş konsepti karşısında, ezilen kürt ulusunun özerklik ve öz-yönetim talebinin meşruluğuna dikat çekerek, kürt ulusunun haklı ve bir o kadar da meşru olan mücadelesinin yanında olduğunun altını çizmesiydi.

Kongremizin dikkat çektiği önemli konularından biride; Devletin Dersim coğrafyası ve değişik bölgelerde (Karadeniz,Bergama vs vs) alanlarda doğayı, ekolojik dengeyi bozma temelindeki girişimleri sonucunda yapılan ve yapılacak olan; baraj, kalekol, hes’ler, maden arama işletmeleri gibi, girişimlerine karşı toplumu duyarlı kılmak, örgütlemek ve bu vahşi kapitalist barbarlığa karşı mücadeleyi yükselme kararını aldı.

Ayrıca, 1938 Dersim Soykırımının resmi olarak tanınması, Dersim Dilinin önemine (Kırmanc) dikkat çekilerek, dilimizin yaşatılması için çalışmaların başlatılması kararı alındı.

ADEF 2. Kongresi her ulus ve inançtan ezilen halklarımızı ortak birlikte mücadeleye çağırır vurgusu ile politik gündemini tamamladı.

Kardeş Federasyon’umuz DEDEF adına Kongremize, DEDEF Genel Başkan’ı Ahmet Balkız’ın gönderdiği mesaj okundu ve coşkuyla karşılandı.

DEDEF  “ADEF kongresinin önemine dikkat çeken mesajında, 1938’de yaşanan soykırımın bugün değişik araçlar biçiminde güncellenerek devam ettiğine dikkat çekerek, Dersim toplumu başta olmak üzere, bütün ezilen, ötekileştirilen halklarımızın birlikte ortak mücadelesinin tarihsel önemi özel olarak vurgulandı.

Zira, Dost Federasyon FDG Genel Başkanı Metin Bozdağ kongremize katılarak bir konuşma yaptı ve Dersimli’lerin birliğinin bugün gelinen aşamada hayati önemde olduğunun altını çizdi.

Kongremize katılan ADHK temsilcisi; “ADHK’nın Dersim meselesine bakış açısını ortaya koyan perspektif ve önerilerinin Yanında, bugün Ortadoğu ve Kuzey Kürdistan’da yaşanan Faşist Türk Devleti’nin kural tanımaz barbarca saldırılarının, ezilen halklarımızın ortak birlikte mücadelesi ile püskürtüleceği vurgusu ile Dersim kurumlarını ve ezilen halkları ortak mücadeleye çağırdı”

ATİF temsilcisi kongremize katılarak bir konuşma yaptı.

“Tekçi, inkarcı, soykırımcı bir zihniyete sahip olan TC Devleti’nin halklarımıza karşı uygulamaya koyduğu saldırı konsepti, birlikte mücadele ile aşılacaktır” vurgusu öne çıktı.

Ayrıca, kongremize Seyit Rıza’nın torunu Pir Rüstem Polat’da katılarak bir konuşma yaparak ADEF Kongresini selamladı.

Yine Kogremize Gustavsburg Cem Evi inanç Kurulu Başkan’ı Hüseyin Akbaba katılarak anlamlı bir konuşma yaptı.

Kongremize, Dersim’in önde gelen Sanatçı arkadaşlarımızdan olan; Hasan Sağlam ve Hıdır Kutan’da katılıp, birer konuşma yaparak destek ve katkılarını sunacaklarını ifade ettiler.

Kongremiz yeni yönetim organlarımızın seçilmesiyle başarıyla sonuçlandı.

  1. Yönetim Kurulu
  1. Denetleme Kurulu
  1. Danışma Kurulu
  1. Kültür-Sanat ve Yazarlar Kurulu

ADEF YÖNETİM KURULU

2345