ADEF 4. Olağan Kongresinde Buluşalım!

Seyit Rıza ve yol arkadaşlarına adadığımız ADEF 4. Olağan Kongresine Dersim Halkı ve Kardeş Halklar Davetlidir.

ADEF 4. Olağan Kongresi 12.11. 2022  Tarihinde Frankfurt AKM Cem Evinde gerçekleştirilecektir.

ADEF 4. Kongresini 15 Kasım 1937 Yılında Elazığ Buğday Meydanında  idam edilen Seyit Rıza ve yol arkadaşlarına adıyoruz.

Bu düşüncemizin öne çıkmasına yol açan nedenlerin başında , TC Devletinin resmî ideolojisinin siyasal temsilcileri ve sözcüleri konumundaki kimi tescilli, Irkçı,  faşist şahsiyetlerin önceki yıllarda, Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek, Bu yıl yakın zaman diliminde ise Ümit Özdağ’ın DERSİM MEYDANINDA, Dersimlilerin bir Onur Abidesi Sembolü olarak, dikilmiş olan Seyit Rıza Heykeline saldırmaları ve yıkımı için çağrılarda bulunmalarıdır.

Şunu buradan bir kez daha ilan ediyoruz;

Seyit Rıza, Dersim Toplumunun Tarihsel Değeridir ve hiç bir güç odağı onu Dersim’den söküp atamayacaktır.

Değerli Dostlar, Yoldaşlar; Bilindigi üzere ADEF olağan kongresini Dünyada Baş gösteren Korona salgını nedeniyle irademiz dışındaki bu olağan üstü koşullar nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık.

Bunun sonucu olarak geçen zaman dilimi içerisinde bir çok konuda eksiklikler söz konusu olmuştu doğal olarak.

Bu kendiliğindenci sürece son vermek ve örgütlü yapımızı aksayan yönleri ile yeniden kurumsal bir şekilde yapılandırmak için kongremizi topluyoruz. Kongremizin verimli geçmesi oldukça önemlidir ve Dersim Toplumunun gelecegini olumlu etkileme anlamında başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi  tarihi bir adım olacaktır.

Dersim meselesinin ve sorunlarının halen yakıcı bir şekilde orta yerde durduğu bir süreçte örgütlenmemizin ve örgütlü mücadele yürütmemizin önemi ortadadır.

ADEF çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaların bütün Dersim toplumunun, Özerk Dersim şiarıyla öne çıkan taleplerine çözüm üretmesi bakımından Dilimize, İnancımıza, Kültürümüze ve Doğamıza sahip çıkma taleplerimizin yakıcı bir şekilde orta yerde durduğu bir süreçte, diğer kardeş halklarla dayanışma içerisinde, birlikte ortak mücadele hattının örülmesi, acil yakıcı sorunların çözümü açısından da kongremize ayrıca bir anlam yüklemektedir.

Federasyonumuz ADEF; bu konuda geçmiş zaman diliminde önemli çalışmalar yürüttü ve ileriye yönelik önemli adımlar attı.

  1. Kongremizin de bu minvale evrilen yolu sonuna kadar açacağı inancını taşıyoruz.

Tüm bunlara cevap olmak, eksikliklerimizi ve yetmezliklerimizi eskiyen yönlerimizi öz-eleştiriye tabi tutup, Birlik- Eleştiri- Daha Yüksek Seviyelerde Birlik ilkesi doğrultusunda aşarak, daha güçlü bir örgütlü yapıya kavuşturmak için kongremizde politik ve siyasi olarak canlı tartışmaların yürütülmesi, DERSİM meselesine ve sorunlarına önemli ölçüde katkı sunacaktır.

Dersim Toplumu başta olmak üzere, Kardeş diğer halklarımızın kongremize katılarak canlı tartışmaların yürütülmesi ve katkı sunmaları, birlikte ortak mücadele hattını önemli oranda güçlendirecektir.

Bu anlamda, Dersim Halkı ve Kardeş Halkları, Dersim ve Alevi Kurumlarını, Demokratik Kitle Örgütlerini Kongremize katılmaya ve katkı sunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

ADEF YÖNETİM KURULU

ADRES:

Frankfurt AKM-Cemevi

An der Steinmühle 16

65934 Frankfurt am Main

Tarih: 12. 11. 2022 Cumartesi

Saat: 12.00