ADEF; SİNEM VE ANIL YANLIZ DEĞİLLER!

Baskı ve zulüm sonucunda yaşadıkları topraklardan koparılan; Sinem ve Anıl dostlarımıza sahip çıkıyoruz.

Kürt/Alevi uyruklu olan Sinem ve Anıl, yürüttükleri demokrasi mücadelesi sonucunda haklarında yeniden dava açılmış sonrasında tutuklama kararı verilmiş. Bu anti demokratik yargılamalar sonucu Almanya’ya sığınmacı olarak gelmek zorunda kalan Sinem ve Anıl dosalarımızı şimdi, Türkiye’ye geri iade edilmekle yüz yüzeler.

“…Bizler bu yanlışlığın Mahkemeden döneceğini umarken Augsburg 4. İdari Mahkemesi 5 Mayıs 2021 tarihinde başvurumuzu ret etti. Gerek mahkemede sorulan sorular gerekse de gerekçeli kararda gördüklerimiz bize Türkiye’de maruz kaldıklarımızı tekrar yaşattı. Ve şimdi Türkiye’ye iade edilmek isteniyoruz…”

Sinem ile Anıl’ın, kamuoyuna yaptıkları açıklamadan anlaşılan, Türk devletin talebi, Alman makamları tarafından kabul görülmüş durumda.

Biz, ADEF olarak, Augsburg 4. İdari Mahkemesinin vermiş olduğu kararı kınıyor, bu kararı der hal iptal etmesini talep ediyoruz.

Aksi taktirde, Türkiye’de bu iki ilerici aydınımızın başına geleceklerden birinci derecede Alman makamları sorumlu olacaklardır.

Biz ADEF olarak, her türlü baskı ve anti demokratik yöntem ve yönetimlere karşı durduk bundan sonrada durmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler, soykırım yaşamış, sürgünler görmüş, asimilasyonlara maruz kalmış bir halkı temsil eden demokratik bir kurumuz. Halen ormanlarımız, uyduruk gerekçelerle bu devlet yakıyor. Dağlarımız, büyük tekel şirketlerine peş keş çektiriliyor. Gençlerimize keyfi davalar açılıyor ve tutuklanıyor. Kızılbaşalevi dergahın merkezi olan Dersim halkının Avrupa’daki temsilcisi ADEF, bu anlamıyla, dünyanın neresinde olursa olsun her türlü gerici saldırılara karşı durdu-duracaktır. Sinem ve Aslı dostlarımıza bu temel ve anlayışla sahipleniyoruz. Onların demokrasi mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyor ve kabul ediyoruz. Bu suçsa hepimiz bu suçu işledik işlemeye de devam edeceğiz.

Bilindiği gibi Türk devleti karakteri gereği, geçmişten beri inkârcı bir siyaset izlemiştir. Bu bilinen bir gerçeklik, ancak iktidara gelen AKP ile birlikte bu süreç daha kapsamlı bir sürece girmiştir. Bütün kamuoyu da biliyor ki; Türkiye zindanlarında aydın ve sanatçılarla doludur. Bunların da tek suçları insanca yaşamak talebinde bulunmasının sonucudur.

1 Mayıs, 8 Mart gibi demokrasi mücadelesiyle kazanılar haklar dahi gasp edilmiş bir rejime; Sinem ve Anıl’ı teslim etmek istiyorlar.

Augsburg 4. İdari Mahkemesi’nin almış olduğu kararı kınıyoruz!

Sinem ile Anıl yalnız değiller!

Onların sesine ses olalım, Destek verelim bu gerici kararı kıralım!

AVRUPA DEMOKRATİK DERSİM BİRLİKLERİ FEDERASYONU (ADEF)