ADKH; Yer Yüzünün Cehenneminden, Kadınların Çığlıkları Yükseliyor!

Afgan halkı için yeni bir sahne açıldı. İşgalci, hegemonyacı patriarkal  sistem yıllarca Afganistan’ı çıkarları için kullandı. Komünizmle mücadele adı altında milliyetçi cihatçı gruplara alan açan emperyalist güçler, yıllarca bölgedeki çelişkileri  mezhep çatışmalarını kullanarak derinleştirdiler. Savaş, işgal, ilhak politikalarıyla halkları katlettiler. Bugün için kullanım değerini değiştirerek kendi çıkarları için yeni bir strateji belirlerken arkalarında bıraktıkları cehenneme ezilen halkları ve özellikle de kadınları sürdüler.

Selefilerin  kadınları metalaştıran, alınıp satılan bir Pazar malzemesi yaptığını Şengal’de, Somali’de,  Nijerya’da ve şimdi Afganistan’da görüyoruz. Ortaçağ karanlığını temsil eden bu cihatçı milliyetçiler kız çocuklarını ve kadınları savaş ganimeti olarak görüyorlar. Bu ilkel gericilikle baş başa kalan kadınların çığlıkları sınırları aşıyor. Bütün gerici, işgalci, patriarkal iktidar ve sistemlere karşı kadınların kurtuluşu ancak örgütlü, özgün ve militan mücadele ile mümkün olur. Afganistanlı kadınlar kendi kurtuluşlarının savaşçılarıdır. Onların mücadelesini enternasyonal kadın mücadelesi ile güçlendirmek de bizim görevimizdir. Hangi coğrafya da ve hangi iktidar da olursa olsun, kadınların özgürlük mücadelesi ataerkil anlayışa karşı bir yıkım görevi üstlenir. Afganistanlı kadınların mücadelesi ilkel cihatçı anlayışları, recm yasalarını ve her türlü gericiliği yıkmaya muktedirdir. Bu mücadelede kız kardeşlerimizin yanındayız.

“Sınırları namus” gören, cinsiyetçi, ırkçı anlayışların da karşısında durmalıyız. Hiç bir sınır insan hayatından daha önemli değildir.

Bağımsız ve özgür bir halk yenilmez!

Yaşasın Enternasyonal Kadın Mücadelesi!

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)