ADGH Alt Bölge Kurultaylarını Gerçekleştirdi

1“Emperyalist kapitalist sömürü sistemine karşı gençliğin sosyalizm mücadelesinin parçası ol; direniş meşrudur” sloganıyla 26-27 Mart tarihlerinde 21 Kurultayını örgütleyecek olan Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi, Kurultay öncesi Almanya Güney, Hessen, NRW bölgeleri ve İsviçre-Fransa olmak üzere 4 alt bölge kurultaylarını 12-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirdi

ALMANYA (15-03-2016) Ludwigsburg, Basel, Frankfurt ve Duisburg’da gerçekleştirilen alt kurultaylarda, 21. Kurultay gündemini oluşturan çeşitli siyasal ve örgütsel konular etrafında kapsamlı tartışmalar gerçekleştirilmesinin yanı sıra, yeni dönem önderliğini oluşturacak yönetim organı için de öneriler alındı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında öne çıkan  güncel siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin ezen ve ezilenler açısından analiz edildiği siyasal perspektif gündeminde, özellikle Avrupa, Ortadoğu, Türkiye-Kuzey Kürdistan gibi coğrafyalardaki  gelişmeler etrafında, Emperyalist kapitalist egemen dünya sisteminin geldiği durum, dünya halkları üzerinde uygulanan yeni sömürü ve savaş politikaları, bu politikaların dünya halklarına yansımaları, bunlar karşısında geliştirilen toplumsal ve sınıfsal karşı koyuşlar, örgütlü güçlerin durumu, kapitalizmin krizinin güncel durumu, emperyalist savaşlar ve mülteci gerçekliği, gibi konu başlıklarında kapsamlı tartışmalar gerçekleştirildi.

Avrupa’daki siyasal, ekonomik, toplumsal gelişmeler üzerinden ezilen gençliğin durumu, yaşadığı sorunlar ve içerisinde bulunduğu çelişkiler özel olarak işlenerek, bunlar üzerinden ADGH’nın siyasal ve örgütlenme perspektifi doğrultusunda, somut gerçekliğe ve hedeflere göre ortaya konan yeni dönem politikaları tartışılarak taslaklara dair eleştiri ve öneriler alındı.

Bölge kurultaylarına devrimci dayanışma bilinciyle katılan Yeni Demokrat Gençlik ve Young Struggle, kurultay sürecine ve önemine dair fikirlerini sunarak selamladılar. Bunun yanı sıra güncel gelişmelere ve tartışmalara aktif olarak katılarak, benzer süreçlerde kendi yaşadıkları deneyimleri aktararak tartışmaları zenginleştirdiler.

Bölge kurultaylarında gündemlere dair yapılan tartışmalar üzerinden sunulan eleştiri ve öneriler üzerinden taslaklar son hallerine kavuşturularak 26-27 Mart’ta yapılacak ADGH 21. Kurultay iradesine taşınmış olacak.

2

4

53