ADGH Gençlik Buluşması Zürich’te gerçekleşti

manşetAvrupa Demokratik Gençlik Hareketi İsviçre Komitesi’nin Şengal halkı ve Rojava- Kobanê halk direnişiyle dayanışmak ve Yılmaz Güney şahsında yitirilen devrimci aydın ve sanatçıları anmak amacıyla örgütlediği Gençlik Buluşması 28 Eylül pazar günü İsviçre’nin Zürich kentinde gerçekleşti

İsviçre / Zürich (29-09-2014) Yılmaz Güney ve Musa Anter’in alternatif kültür sanat anlayışları ve pratikleri üzerine yapılan sunumun ardından, Yılmaz Güney’in hayatını anlatan bir belgesel film gösterimi yapılarak, burjuva sanat anlayışına alternatif sanat pratiklerinin toplumsal mücadeledeki rollerine dair gençlerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Gençlerin, burjuva dünya görüşüne karşı alternatif bir fikre sahip olmalarının gerisindeki sebeplerin ifadesiyle başlayan etkinliğin ikinci bölümü forum biçiminde organize edildi. Gençler, dünyada ve özellikle Ortadoğu’da, ortaçağ karanlığını temsil eden gerici ISID çetelerinin farklı inanç ve kimliklere özelde Kürt halkına ve onların Rojava’daki kazanımlarına dönük genclik 3yoğunlaştırdıkları katliamlarının, emperyalist sömürü gerçekliğinden bağımsız olmadığına değindiler. Sonrasında, ‘Nasıl bir dünyada yaşıyoruz’ sorusu bağlamında, içerisinde yaşadığımız emperyalist kapitalist dünya egemenliğinin hayatlarımız üzerinde bütün örgütlü araçlarıyla oluşturduğu hegemonyaya, halklar üzerinde uyguladığı sömürü ve savaş politikalarının mahiyetine ve gerisindeki sebepler üzerine verimli tartışmalar yürütüldü. Yapılan tartışmalarda genel olarak dünya üzerindeki gençlerin, kadınların, farklı etnik kimlik, inanç ve cinsel kimliklere sahip dünya ezilen halklarının var olan sistemden memnun olmayıp, bunu değiştirme dinamiklerinin güçlü bir şekilde açığa çıktığı fikrinde ortaklaşıldı.

Ancak, mevcut sisteme karşı ezilen her toplumsal kesimin kendi özgül dinamikleri üzerinden açığa çıkan bu rahatsızlık ve itirazların var olan sistemi nasıl bir yöntemle yıkıp, alternatif sosyalist toplumun nasıl inşa edileceği konusunun meselenin esas yönünü teşkil ettiği ifade edildi. Bu değişim mücadelesinde özellikle gençliğe düşen görevlerinin ve sınırlarının ne oldugu soruları üzerinde duruldu. Bulunduğumuz Avrupa coğrafyasında gençlik mücadelesinin yükseltilmesi için, anti-faşist, anti-emperyalist ve anti-kapitalist nitelikli eylem birliği pratiklerinin gençliğin dinamik gücünü ve mucadelesini büyütecegine dikkat çekildi.

geclik 2Yeni Demokrat Gençlik’in İsvicre komitesi ve Alevi Gencliği aktivistlerinin de katılarak tartışmalarda canlı bir sekilde yer aldığı etkinlikte ayrıca, “ Hay Dersim“ etkinliği sebebiyle İsviçre’de bulunan Mazgirt ve Ovacık belediye başkanları Tekin Türkel ve Fatih Maçoğlu da ziyaret ederek, gençlerin yeni bir dünayaya dair taşıdıkları umutları daima diri tutmalarını temenni ettiklerini, mücadelelerinde başarılar dilediklerini ifade ettiler.

Etkinlikte, şengal ve kobane halkıyla dayanışmak üzere toplanan bagışlar, ADHK merkezli yapılan “Emperyalizm ve gericilik yenilecek, Kobanê’de, Rojava’da direnen halklar kazanacak“ kampanyası kapsamına dahil edildi.