Duisburg Demokratik Güçbirliği Platformu; “Ortadoğu’daki Güncel gelişmeler ve IŞİD” konulu paneli DGB Haus’da gerçekleştirdi.

duDuisburg (29-09-2014) Alman Sol Parti Federal Milletvekili ve Meclis Grubu İçişleri Politikası Sözcüsü Ulla Jelpke, Ağustos ayında bölgeye yaptığı geziden izlenimlerini, Almanya Ezidi Dernekleri Federasyonu Başkanı, Eski Sol Parti NRW Eyalet Milletvekili Ali Atalan ve Junge Welt gazetesi yazarı Karin Leukefeld ise bölgeye ilişkin görüşlerini dile getirerek katliamlara karşı sessiz kalınmaması istendi.

IŞİD’in, Suriye ve Irak’ta ele geçirdiği topraklarda Sunni Müslüman olmayanları zorla Müslüman yapma ve olmayanları katletme politikası, o topraklarda yaşayan kadim halklara ve inançlara yönelik toplu katliama dönüşmektedir. Yüzyıllardır o topraklarda yaşayan, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Asuriler, Araplar, Türkmenler, Hristiyanlar katledilerek, adeta o topraklar kan gölüne çevrilmektedir denildi… Kitlesel katılımın olduğu panel, tartışmalarla son buldu.