Emperyalizm ve gericilik yenilecek, Kobanê’de, Rojava’da direnen halklar kazanacak!

adhk-logo-yeni-300x300ADHK (29-09-2014) Kapitalist-emperyalist sistemin her türlü baskı ve zulmünü yaşayan tüm ezilenler, hor görülenler, kimlikleri kabul edilmeyenler, cinsiyetlerinden ve cinsel yönelimlerinden dolayı farklı bir baskı ve zulme uğrayanlar, insanın insanca yaşamasını yüreğinden isteyen her insan, yönümüzü, Kürdistan topraklarındaki Şengal, Rojava ve Kobane’ye çevirmeliyiz!

Başta ABD ve Avrupa emperyalist devletleri olmak üzere; bölge faşist diktatörlükleri (özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar) tarafından organize edilen, eğitilen, silahlandırılan ve barındırılan IŞİD (ya da İslam Devleti), bir süredir bu topraklarda efendilerinin kendisine buyurduğu emirleri, kölelik ruhu ile ve vahşice yerine getirmektedir. Kürt halkı başta olmak üzere, kendisinden olmayan her insanı katletme, topraklarından sürme, kadınlara ve çocuklara tecavüz etme, cinsel taciz ve işkenceler yaparak inançlarından zorla vazgeçmelerini sağlama ve daha nice vahşi uygulamalarla soykırım gerçekleştirmektedir.

Suriye’de Esad yönetimine karşı organize edildiği iddia edilen bu örgüt, neden Kürdistan’a yönlendirildi? Kuşkusuz hem zengin petrol yatakları var ve hem de daha da önemlisi Rojava’da gerçekleşen Kürt ulusal devrimi ve kendi kendini yöneten halk meclisleri, kadınların yönetime eşit şekilde katıldığı, her kültürden insanın kendi kendini ifade edebildiği bir sistem kuruluyor. Bu sistemin burada gelişip-güçlenmesine, ayakta kalmasına, gerek emperyalistler ve gerekse bölge faşist rejimleri rıza göstermezler, ve bunu ortadan kaldırmak için IŞİD çetelerini bu devrimin gerçekleştirildiği Rojava ve Kobane’ye saldırtıyorlar. IŞİD’e karşı oluşturulduğu ileri sürülen NATO ve bazı bölge devletlerinden oluşan koalisyonun esas hedefi, bu çete örgütü kontrol altına alarak bölgedeki düzenleme için kullanmaktır. Kendilerinin insiyatifi dışında kalan direniş hareketlerini –ki özellikle PKK liderliğindeki Kürt ulusal hareketini- tasfiye etmek bu planın önemli yanını teşkil etmektedir. Bu görmezlikten gelinemez ve buna sessiz kalınamaz.

Şengal’de gerçekleştirilen katliam ve yüzbinlerce insanın yerlerinden sürülmesinin bir benzeri de Kobane’de gerçekleştirilmek ve Rojava devrimi boğulmak isteniyor. Orta-Doğu’ya verilmek istenen dizaynın önüne, Rojava gibi bir alternatıfin çıkması, emperyalistleri ve bölgedeki uşaklarını ciddi şekilde rahatsız etmektedir.

Dolayısıyla; Rojava, Şengal ve şu anda güncel olan Kobane direnişi, aynı zamanda Orta-Doğu halklarını savunma direnişidir ve bu nedenle de, sahiplenilmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması, halkların zaferine dönüştürülmesi gereken bir direniştir.

Kobane’de IŞİD çetelerine karşı sürdürülen direniş, ezilenlerin ezenlere karşı başkaldırı simgesidir. Ve bu direniş, halkların yüreğinde zaferi kazanmıştır bile. Şimdi, yüreğindeki bu zaferi pratikleştirmenin zamanıdır!

Biz ADHK olarak; Rojava ve Kobane direnişini selamlıyor, direnişin sahiplenilmesi ve güçlendirilmesi, Şengal ve Kobane’den göçettirilen insanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; bir kampanya başlatıyoruz. Tüm halkları, bu kampanyayı sahiplenmeye ve katkı sunmaya çağırıyoruz!

Umudumuz, emperyalistlerin kirli silahlarında değil, halkların devrimci dayanışmasındadır!

-YAŞASIN ROJAVA VE KOBANE DİRENİŞİ!

-DİRENEN HALKLAR KAZANACAK, EMPERYALİZM VE UŞAKLARI YENİLECEKTİR!

ADHK (AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU)

Eylül 2014