ADHF; 17 Eylül’de sokaklarda, alanlarda olalım!

adhf-logo-1ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu) 17 Eylül de Almanya’nın Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, München ve Stuttgart şehirlerinde TTIB (Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) ve CETA (AB – Kanada Serbest Ticaret Antlaşması) karşı yapılacak olan yürüyüşlere katılım çağrısı yaptı

ADHF (14-09-2016 ) 17 Eylül de sokaklarda ve alanlarda olalım!

Emperyalist-kapitalist dünya gericiliği, işçi ve emekçilere ve dünya halklarına karşı yeni saldırı konseplerini hayata geçirmek için harıl harıl çalışmaktedır.

Emperyalist-kapitalist güçlerin kendi aralarında kurdukları ve kurmaya çalıştıkları her yeni işbirliği, ittifak ve kirli ilişkiler, ülkelerde olmakla birlikte, bölgesel ve uluslararası düzeyde ezilenlere yönelik yeni saldırı cepheleri olarak kendisini göstermektedir.

İşte bugün gelinen süreçte, AB’nin ABD ve Kanada ile imzalayacağı TTIB (Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) ve CETA (AB – Kanada Serbest Ticaret Antlaşması) sözleşme ve anlaşmaları denen işbirliği ve ittifakları, işçilere, emekçilere ve göçmenlere kazanılmış hakların gasbı, sömürü ve baskının giderek yogunlaştırılması ve derinleştirilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü çok uluslu tekellerin Transatlantik Ticaret ve yatırım Ortaklığı Antlaşması (TTIP) tekellere muazzam kar ve talan olanakları sunarken, işçi ve emekçilere daha fazla baskı, sömürü, yoksullaşma ve sosyal yıkımı dayatmaktadır.

Bundandır ki, AB emperyalistleri ve ABD emperyalistleri TTIB ve CETA’nın yürürlüğe girmesi  ve hayat bulması için tüm çabalarını ve mücadelerini ortaya koymaktadırlar.

Bu ve benzeri kapitalist barbarlık yasalarına karşı Avrupa genelinde grevler örgütlenmiş ve mücadeleler sürdürülmektedir.

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu olarak, tüm devrimci demokratik kamuoyunu ve örgütlü olduğumuz tüm alanlarda güçlerimizi, emperyalist-kapitalist yıkım ve talan projelerine karşı durmaya, mücadeleye ve alanlara çağırıyoruz.

TTIP ve CETA  Antlaşmalarına Hayır!

Emperyalist Yıkım Projelerine Hayır!

Yaşasın Enternasyonalist Mücadele!

ALMANYA DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU