ADHF; 22 Mart Düsseldorf Newrozunu sahiplenmeye çağrıyoruz

adhf logoADHF (17-03-2014) Halkların DEVRİMCİ direnişi KAWA‘nın ateşini körüklüyor

Direnişin sembolü olarak tarih de yerini alan

21 MART NEWROZ direnişi içinden geçtiğimiz sürecin hasasiyetiyle önemini belirginleştiriyor.

Kürt ulusu, Ortadoğu ve dünya halkları mücadelesi, Emperyalist-Kapitalist dünya düzeninin baskı ve zulüm cenderesinde, işgaller, savaşlar ve talanlarla yok edilmeye çalışılıyor.

Ezilen emekçi ve halklara dayatılan yok oluş, direnişi Latin Amerika‘dan, Kuzey Afrika‘ya, Orta Doğu ve en son olarak Gezi ayaklanmalarıyla halkların haklı ve meşru direnişini örgütlüyor.

Federasyonumuz ADHF olarak, başta dernek, üye ve taraftarlarımızı devrimci, ilerici ve yurtsever tüm halkımızı, Emperyalist-Kapitalist dünya gericiliğine, faşizme ve her türden gericiliğe karşi DEMİRCİ KAWA‘nın yaktığı ateşi sahiplenmeye çağırıyoruz.

TARİH: 22 MART 2014

YER: Kaiser-Wilhelm-Ring, 40545 DÜSSELDORF

SAAT: 8:00-20:00

ADHF

(ALMANYA DEMOKRATIK HAKLAR FEDERASYONU)

Mart 2014