Avusturya-Tirol’de Demokratik Güç Birligi tanıtım panelleri yapıldı.

güc birligiAvrupanın bir çok ülkesinde oluşturulan Demokratik Güç Birliklerinin tanıtım panelleri devam etmektedir. Bu tanıtım panellerinin bir ayağıda Avusturyada gerçekleştirildi.

Tirol (16-03-2014) Avusturya-Tirol bölgesi Demokratik Güç Birliginin merkezi olarak örgütledigi tanıtım panelleri Wörgl ve İnnsburg şehirlerinde yapıldı. 14 ve 15 Mart tarihlerinde yapılan tanıtım panellerinde verimli ve öğretici tartışmlar yürütüldü. Tanıtım panellerine konuşmacı olarak AABF adına Mehmet Ali Çankaya, Fey-Kom adına Richard Berger, ATİK adına Mahmut Özkan ve ADHK adına Taylan Yılmaz katıldılar.

Berkin Elvan şahsında tüm devrim ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından sırası ile panelistler kendi sunumlarını gerçekkleştirdiler.

Yapılan sunumlarda özet olarak, hem ülkede hemde yaşamakta olduğumuz Avrupa çoğrafyasında saldırılara karşı tüm demokrasi güçlerinin bir araya gelerek ortak bir mücadele hattı geliştirmelerinin çok önemli olduğunun ve bunun dahada genişletilerek büyütülmesi gerektigine vurgular yapıldı.

Yine özellikle Demokratik Alevi hareketi, Demokratik Kürt hareketi ve sosyalist dinamiklerin ortak saldırlar ve ortak talepler noktasında bir araya gelmelerinin tarihsel önemde bir adım olduğu ve halkların birleşik devrimci mücadelesinin geliştirilmesi noktasında mütevazi bir adımı içerdigi belirtildi. Bunlarla birlikte DGB, sürecinin kendi içinde bir yığın sıkıntılar vs sancılı bir birlikteligide içerdigi belirtilerek yaşanan sıkıntıların demokratik bir zeminde doğru bir mücadele perspektifi ile aşılabilecegi ve bu sıkıntıların asla birlikte mücadelenin önüne çıkarılmaması gerektigine dair vurgular yapıldı.

Güncel-Siyasal gelişmelerde deginen konuşmacılar kokuşmuş, çürümüş gerici faşist sisteme karşı hiçbir gerici klige yedeklenmeden halkalrın devrim ve demokrasi mücadelesinin büyütülmesi gerektigini vurguladılar.

Panelistlerin sunumlarının ardından katılımcılara söz hakkı verilerek tartışma bölümüne geçildi. Katılımcılar hem DGB hemde güncel-siyasal gelişmelere dair fikir belirterek sorular sordular. Panelistlerin toparlama bölümünün ardından tanıtım toplantıları başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.