ADHF 34. Kongresi Başarıyla Sonuçlandı!

Frankfurt (4 Mart 2013) Almanya Demokratik Haklar Federasyonu`un 34. Kongresi 2 Mart 2013 tarihinde Frankfurt´da gerçekleşti.

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu bünyesinde faaliyet yürüten dernek ve komiteler, demokratik işleyişle dernek ve komitelerden seçilen delegelerin katıldığı ve yoğun tartışmaların yaşandığı 34. ADHF kongresi başarıyla sonuçlandı. Kongreye sunulan siyasal-örgütsel taslak ve faaliyet raporu üzerine delege ve katılımcılar tarafından görüş belirtilerek zenginleşti.

Gerek siyasal-örgütsel rapor, gerekse de faaliyet raporu kongreye katılan delegeler iradesince onaylandı.

Dernek ve komitelerimizce sunulan faaliyet raporlarında bir kez daha görünmüştür, ki Almanyada faaliyet yürüten derneklerimiz yoğun faaliyet içinde olmuş, geçen bir yıl boyunca anti-Emperyalist, anti- kapitalist mücadeleyi kendi sınırları içinde sürdürmüşlerdir.

Almanyada süren kitle eylemliklerinde yer alınmış, Türkiye ve K.Kürdistanda süren baskı ve katlıamları ve dünya gericiliğine karşı tavır alarak kitlelerin bilinç ve örgütlemesine ağırlık vermişlerdir.

Anti emperyalist ve Anti faşist biliçle örgütsel faaliyetlerini yoğunlaştırmanın önündeki hata ve zaaflarını ortaya çıkaran 34. Kongremiz „kurum“ bilinciyle ve tecrübesiyle çalışmalarını sürdürmesinin gerektiğini vurgulamıştır.

34. Kongremiz kurumumuzun sınıf mucadelesi içindeki misyonunu daha iyi oynaması ve Almanyada süren hak arama mücadelesinde olması gerektiği yerde olmasını engelleyen tüm zaafları ortaya çıkarması açısından önemli bir kongre olmuştur.

Kongre iredesi tarafında seçilen yeni yönetici kademeler , öneri ve teminnilerle 34. ADHF kongremiz katılımcıların çoşkusuyla sonuçlandı.