ADHF 36. Kongresini gerçekleştirdi

1Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF) 36 Kongresini gerçekleştirdiğini açıkladı

ALMANYA (18-03-2015) – “24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımının yüzüncü yıl dönümünde soykırımda yaşamlarını yitirilenleri saygıyla anıyor, ezilen ulus, azınlık ve inançlara yönelik soykırım ve katliamları kınıyor ve lanetliyoruz!“ şiarı ile Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF) Kongresini 14 Mart Cumartesi günü Frankfurt şehrinde başarıyla sonuçlandırdı.

Kongre, delege tespiti yapıldıktan sonra saygı duruşu ile başladı. Almanya’nın çeşitli bölgelerinden gelen delegelerin, emperyalist-kapitalist sistemin dünya halkları üzerinde yarattığı baskı, işgal, talan ve sömürünün devam ettiğini, ezilen halkların da buna karşı ortak mücadeleyi örmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Yapılan tartışmalarda, ‘dünyayı yöneten egemen güçlerin bugün Ortadoğu da yaratıkları IŞİD, El Nusra gibi gerici örgütler aracılığı ile başta Kürt ve Ezidi halkları olmak üzere, diğer ezilen halklara yönelik soykırım ve katliamları planlayıp uyguladıkları; emperyalistler bu uygulamalarda kısmen basarî sağlamış olsalar da esasen Kobanê de mazlum Kürt halkı zaferle çıkmıştır’ belirlemeleri yapıldı.

Ayrıca Alman devleti için, Alman burjuvazisi tarafından önü açılan ve hızla yaygınlaşarak büyüyen ırkçı faşist PEGİDA vb. oluşumların hedefine koydukları göçmen emekçi ve tüm emekçilere yönelik pervasızca saldırıları devam ettirmektedir. Buna karşı kurumlarımızın daha büyük özveriler göstererek örgütlenip karşı koyma ve Alman devrimcileri ile birlikte ileri bir mevziiye taşımanın gerekliliğin vurgusu yapıldı.

Yürütülen tartışmaların ana ekseni bugüne kadar ki eksikliklerimizi, zaaflarımızı ve hatalarımızı tespit edip onları gidermek ve güçlü bir kurumsal yapı ile bu gerici saldırıları alt edebilirizin altı çizildi.

Yeni yönetim organların seçiminden sonra, kongre iradesi yeni yönetim kuruluna verdiği görev ve sorumlukları gereği emperyalizme, kapitalizme ve her türden gericiliğe karşı yoksul emekçi halkların haklarını savunmak ve o idealarını büyütmek ileriye taşımak ile görevlendirdi.

Kongrene dünyanın dört bir yanında umudu büyüten ve onun kavgasını gerici güçlere karşı veren tüm dünya ezilen emekçi halkların kavgasını selamladı.

23