ADHF 37. Kongresini başarıyla gerçekleştirdi

adhf 1Ludwigsburg (12-04-2016) Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF); ‘Kürdistandaki Hendek Metropollerde Barikattır!’ Emperyalist saldırganlığa, kapitalist sömürüye ve ırkçı-faşist saldırılara karşı mücadeleyi yükselt! Şiarı ile 37. Kongresini  9 Nisan cumartesi günü Almanya’nın LUDWİGSBURG şehri Yüz Çicek Açsın Kültür Merkezinde başarıyla gercekleştirdi.

Öncelikle devrim ve demokrasi mücadelesinde şehit düşenlerin anısına saygı duruşu yapıldı. Daha sonra delege tespiti ve arkasından divan seçimi yapıldı. Divan seçiminin ardından Almanya federasyonu adına son siyasal ve güncel gelişmelere dair bir konuşma gerçekleştirildi. Arkasından ‘Siyasi Taslak’ yazısının okunmasına geçildi. Taslak yazısının okunmasından sonra delegeler ve misafirler taslak üzerinde tartışmalar yürüttü. Delegeler bu tartışmalar yanında aynı zamanda kendi bölgelerinden getirdikleri faaliyet raporlarını da sundular.

Bundan sonra faaliyet raporu okundu ve rapor üzerine delegeler tartışmalarını sürdürdüler. Gerek Siyasi Taslak ve gerekse faaliyet raporu eksikliklerin giderilmesiyle birlikte onaylandı.

Arkasından Denetim Kurulunun sözlü raporu sunuldu. Yazılı raporun olmaması ve Denetim Kurulunun görevini gereğince yapmaması, bir üyenin dışında diğerlerinin konğreye gelmemesi delegeler ve yönetim tarafından eleştiriye tabi tutuldu.

Sunulan mali raporun onaylanmasından sonra yeni yönetim organlarının seçimi yapıldı.

Dilek ve temenniler ve divanın kapanış konuşmasıyla Konğremiz sonuçlanmış oldu.

Konğremizin en olumlu ve güzel yanlarından birisi de devrimci demokratik kurum temsilcilerinin yogun katılım sağlayarak mesajlarıyla devrimci dayanışmada bulunmaları olmuştur. Katılan kurumlar: AGIF, ATIF, SYKP, Yeni Dünya-Çağrı, Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve Socialist Youth Movement (Sosyalist Gençlik hareketi). Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

adhf 2adhf 3